Grote projecten van derden

  • Blankenburgverbinding

    In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding, een nieuwe snelweg die de A20 (bij Vlaardingen) verbindt met de A15 (bij Rozenburg). Naast de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel komt er zo een derde oeververbinding in de regio Rijnmond. Bouwconsortium BAAK legt sinds september 2018 in opdracht van Rijkswaterstaat deze nieuwe snelweg aan. Daarvoor moet veel werk worden verzet. De snelweg is naar verwachting in 2024 gereed.

  • WarmtelinQ

    07 juni 2023

    Gasunie legt WarmtelinQ aan. Dit is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Dat is een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aardgasgebruik. Op dit moment gaat namelijk ongeveer de helft van de energie die Nederland gebruikt op aan warmte. Bijna al die warmte is nu nog afkomstig uit fossiele bronnen, vooral aardgas. Wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet dat anders. Restwarmte is een van de alternatieven.