Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte of die van uw kind, (beëindiging van) huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden van partner, ouder of kind? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan. Doe dit bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Een afschrift van een echtscheiding of een ontbinding van de partnerschapsregistratie vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk of de partnerschapsregistratie was.

Direct regelen

Logo Digid aanvraag afschrift burgerlijke stand 

Afspraak maken voor

aanvraag afschrift burgerlijke stand

Akten waarvan u een afschrift of uittreksel krijgt

Het afschrift is een fotokopie van de akte met een stempel en een handtekening erop. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. Van deze akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen:

 • Geboorteakte
 • Overlijdensakte
 • Huwelijksakte
 • Akte van registratie of beëindiging partnerschap
 • Echtscheidingsakte
Hoe werkt het

Digitaal

 • vul het aanvraagformulier. Gebruik uw DigiD om in te loggen. 
 • u rekent direct af en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen opgestuurd.

Op afspraak

 • maak een afspraak
 • het uittreksel vraagt u persoonlijk aan. Vraagt u het via een gemachtigde aan? Vul dan het machtigingsformulier (pdf 70 kB) in.
 • u of uw gemachtigde krijgt het afschrift of het uittreksel direct mee tijdens de afspraak.
 • gaat het om een afschrift of een uittreksel van een oudere akte die al gearchiveerd  is? Dan kan het langer duren voordat het afschrift of het uittreksel klaar is.

Schriftelijk

 • stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
 • vermeld in uw brief waar u het afschrift of uittreksel voor nodig heeft.
 • onderteken de brief.
 • stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • u krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 3 werkdagen opgestuurd.

Let op: door de maatregelen vanwege het coronavirus, kan het gebeuren dat u uw uittreksel of afschrift later ontvangt.

Afschrift of uittreksel voor internationaal gebruik

Heeft u een afschrift of een uittreksel nodig voor het buitenland? U kunt een internationaal uittreksel in meerdere talen aanvragen. Bij aanvragen vanuit het buitenland verstuurt de gemeente het uittreksel nadat u de rekening betaald heeft.

Meenemen naar afspraak
 • een geldig identiteitsbewijs.

Een gemachtigde die het afschrift of uittreksel voor u aanvraagt:

 • uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan.
 • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
 • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB).
 • een brief waarin staat waarom u het afschrift of het uittreksel aanvraagt. Verder geeft u de gemachtigde in de brief toestemming het afschrift of het uittreksel namens u op te halen. De brief moet door u en de gemachtigde ondertekend zijn.
Kosten en geldigheid
 • afschrift/uittreksel burgerlijke stand € 13,80
 • verklaring huwelijksbevoegdheid bij huwelijk in het buitenland € 24,30
 • voor het versturen van documenten betaalt u portokosten.

Alle bewijzen zijn 6 maanden geldig. 

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.