Bijdrage bewonersinitiatief aanvragen

Wilt u iets organiseren in en voor uw buurt? Dan kunt u als bewoner, of als bewonersorganisatie een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag voor een bijdrage doen als het initiatief :

 • duurzame onderlinge contacten en netwerken in de buurt bevordert. Of,  
 • de leefbaarheid; schoon, veilig en prettig samenleven, bevordert. Of, 
 • participatie in de buurt bevordert. 

U kunt als bewoners zelf een initiatief uitvoeren, maar u mag ook een partnerschap aangaan met professionals zoals scholen of wijkondernemingen. Ook een participatiemedewerker van Minters kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de activiteit en de uitvoering.

Bijdrage kerstinitiatief

De kerstperiode is dé tijd voor verbinding en wat extra aandacht voor elkaar. Het is belangrijk dat buren elkaar kennen en elkaar weten te vinden, een verbindende activiteit kan daar bij helpen. Bijvoorbeeld een ontmoetingsmoment bij een kerstboom in uw straat of op uw wijkplein of samen kerststukjes maken met en voor de buren. Inwoners en wijkorganisaties kunnen hiervoor een bijdrage van maximaal € 150,- aanvragen bij de gemeente.

U kunt in de periode van 1 oktober tot uiterlijk 10 december 2023 uw plan voor een kerstinitiatief indienen via onderstaand aanvraagformulier. 

Spelregels 

 • Het initiatief heeft een meerwaarde voor de buurt en haar bewoners
 • Het initiatief is niet alleen gericht op vermaak
 • Er is geen commercieel belang of doelstelling
 • Het initiatief is niet levensbeschouwelijk of politiek van aard
 •  Eten en drinken mag niet het hoofdinitiatief zijn, maar kan onderdeel uitmaken van de begroting. Deze moet wel door de gemeente worden goedgekeurd.
 •  U vraagt zelf vergunningen aan 
 •  Na afloop van de activiteit stuurt u een verslag met foto’s naar de gemeente 
 •  Na afloop van de activiteit stuurt u een overzicht van de gemaakte kosten inclusief de facturen/bonnen ter verantwoording naar de gemeente. 

Let op: Als een beroepssporter of artiest heeft opgetreden tijdens uw activiteit, dient u bij de verantwoording tevens een ondertekende overeenkomst te overleggen; het model daarvoor vindt u terug op de website van de Belastingdienst.

Aanvragen

Aanvraag bijdrage bewonersinitiatief 

Aanvraag bijdrage bewonersinitiatief kerst

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 2 weken een reactie op uw aanvraag voor een bijdrage.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de wijkmanager via www.vlaardingen.nl/contactformulier of via (010) 248 4000.