Bijdrage bewonersinitiatief aanvragen

Wilt u iets organiseren in en voor uw buurt? Dan kunt u als bewoner, of als bewonersorganisatie een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag voor een bijdrage doen als het initiatief :

 • duurzame onderlinge contacten en netwerken in de buurt bevordert. Of,  
 • de leefbaarheid; schoon, veilig en prettig samenleven, bevordert. Of, 
 • participatie in de buurt bevordert. 

U kunt als bewoners zelf een initiatief uitvoeren, maar u mag ook een partnerschap aangaan met professionals zoals scholen of wijkondernemingen. Ook een participatiemedewerker van Minters kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van de activiteit en de uitvoering.

Bijdrage kerstinitiatief

Ook voor initatieven rondom de kerst kunt u een bijdrage aanvragen (bijvoorbeeld voor een kerstboom in uw straat of op uw wijkplein). De aanvraag kunt u doen tussen 1 oktober en 11 december en de bijdrage is € 150,-. 

Als u een aanvraag doet, dan moet u zich wel aan de spelregels houden.

Spelregels 

 • Het initiatief heeft een meerwaarde voor de buurt en haar bewoners
 • Het initiatief is niet alleen gericht op vermaak
 • Er is geen commercieel belang of doelstelling
 • Het initiatief is niet levensbeschouwelijk of politiek van aard
 •  Eten en drinken mag niet het hoofdinitiatief zijn, maar kan onderdeel uitmaken van de begroting. Deze moet wel door de gemeente worden goedgekeurd.
 •  U vraagt zelf vergunningen aan
 •  Na afloop van de activiteit stuurt u een verslag met foto’s naar de gemeente 
 •  Na afloop van de activiteit stuurt u een overzicht van de gemaakte kosten inclusief de facturen/bonnen ter verantwoording naar de gemeente. 

Let op: Als een beroepssporter of artiest heeft opgetreden tijdens uw activiteit, dient u bij de verantwoording tevens een ondertekende overeenkomst te overleggen; het model daarvoor vindt u terug op de website van de Belastingdienst.

Aanvragen

Logo DigiD inloggen Aanvraag bijdrage bewonersinitiatief (inloggen met DigiD)

digid_29pxAanvraag bijdrage bewonersinitiatief kerst (inloggen met DigiD)

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 2 weken een reactie op uw aanvraag voor een bijdrage.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de wijkmanager via www.vlaardingen.nl/contactformulier of via (010) 248 4000.