Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Woont u in Nederland en heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie of optie. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

Voorwaarden
Hoe werkt het?
 • Maak telefonisch een afspraak met de gemeente via (010) 248 4000.
 • De gemeente maakt een advies en stuurt dit naar de IND.
 • De kosten betaalt u tijdens uw afspraak op het stadskantoor.
 • De IND beslist binnen 1 jaar of u de Nederlandse nationaliteit krijgt. Deze termijn mag verlengd worden met maximaal 1 jaar.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente om naar de naturalisatieceremonie te komen. Tijdens deze verplichte bijeenkomst krijgt u het bewijs van Nederlanderschap. 
Meenemen naar afspraak
 •  Een geldig paspoort van de overheid waar u de nationaliteit(en) van bezit.
 • Een geldige verblijfsvergunning of een ander bewijs van rechtmatig verblijf. Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de BRP.
 • Een diploma van het inburgeringsexamen.
Kosten
 • Naturalisatie 1 persoon € 970,00
 • Naturalisatie 1 persoon verlaagd tarief  € 722,00 *
 • Naturalisatie echtpaar € 1.238,00 **
 • Naturalisatie echtpaar verlaagd tarief  € 991,00 *
 • Minderjarige kinderen die mee-naturaliseren  € 143,00

* verlaagd tarief geldt voor staatlozen en houders van een verblijfs-/asielvergunning.
 ** Met echtpaar wordt bedoeld: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Meer informatie is ook beschikbaar bij de IND via 0900 1234561 of via www.ind.nl.