Moet er door niet-Nederlanders altijd eerst een inburgeringcursus gedaan worden voordat naturalisatie aangevraagd kan worden?

Vraag

Moet er door niet-Nederlanders altijd eerst een inburgeringcursus gedaan worden voordat naturalisatie aangevraagd kan worden?

Antwoord

Ja, voorwaarde is dat u voldoende bent ingeburgerd. Dit betekent dat u behoorlijk Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U moet dit aantonen door een inburgeringsexamen te behalen op A2-niveau. Als u bepaalde diploma’s of certificaten hebt, hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.

Zie ook deze producten