Wat zijn spoedeisende zaken?

Vraag

Wat zijn spoedeisende zaken?

Antwoord

Spoedeisende meldingen zijn zaken die direct gevaar opleveren, bijvoorbeeld een gat in de weg, veel glas op de weg, een omgewaaide boom of asbest.

Spoedeisende meldingen tijdens kantooruren kunt u doorgeven op (010) 248 4000.

Buiten kantooruren geeft u deze door aan de wachtdienst van de gemeente, telefoonnummer (010) 248 4777.