Mijn boom is ziek, mag ik hem kappen?

Vraag

Mijn boom is ziek, mag ik hem kappen?

Antwoord

Voor zieke bomen moet de normale vergunningsprocedure worden doorlopen via www.omgevingsloket.nl.