Begraven, cremeren en grafrecht

Begraven kan in een algemeen graf of een familiegraf. Cremeren kan niet in Vlaardingen. Er is wel een urnentuin, een urnenmuur en een uitstrooiplaats voor as. Als een dierbare wordt begraven in een particulier (familie)graf, moet u grafrechten aanvragen. 

Direct regelen

Aanvraag verlenging grafrecht (pdf, 70 kB)

Aanvraag overboeking grafrecht (pdf, 72 kB)

Aanvraag overboeking grafrecht bij overlijden rechthebbende (pdf, 72 kB)

Begraven of cremeren  

Vlaardingen heeft 2 begraafplaatsen: Emaus en Holy. Vlaardingen heeft geen crematorium. Wel kunt u een urn laten bijzetten op een begraafplaats. Op begraafplaats Holy kunt u de as van de overledene uitstrooien. Ook heeft Holy een islamitische begraafplaats. 

Begraven in Vlaardingen kan:

 • in een particulier (familie)graf: voor 20 jaar voor 2 of 3 personen (3-persoonsgraven alleen op begraafplaats Holy). De rechten kunnen altijd worden verlengd.
 • in een algemeen graf (alleen op begraafplaats Holy). De overledene kan hier 10 jaar begraven liggen. U kunt deze periode niet verlengen.

Een asbus, urn of de as van een overledene kunt u:

 • begraven of neerzetten in een urnengraf in de urnentuin. U kunt hier stukjes grond (80 x 80 cm) huren voor een periode van 10 jaar. Deze periode kunt u met 10 jaar verlengen.
 • neerzetten in een algemene nis of particuliere (familie)nis in de urnenmuur (alleen op begraafplaats Holy). Een algemene nis of een particuliere (familie)nis huurt u voor 10 jaar. U kunt deze periode met 10 jaar verlengen.
 • neerzetten in of op een particulier (familie)graf.
 • uitstrooien op het strooiveld (alleen op begraafplaats Holy).

Wilt u een grafsteen, een gedenkplaat of planten neerzetten bij een (urnen)graf? Dat kan, bekijk wel de regels. Met vragen of voor overleg over de mogelijkheden kunt u de beheerder van de begraafplaats bellen via (010) 474 2189.

Informatie voor uitvaartondernemers

Voor uitvaartondernemers hebben we de folder Informatie voor uitvaartondernemers (pdf, 260kB). N.B. het aantal personen in de aula’s en koffiekamer wordt aangepast aan de coronamaatregelen en worden hieronder weergegeven.

Let op: (update 12 november) rekening houdend met de coronamaatregel '1.5 meter afstand' mogen er in de aula van begraafplaats Holy maximaal 45 personen en in de aula van begraafplaats Emaus maximaal 30 personen aanwezig zijn (exclusief personeel begraafplaats, uitvaartondernemer en geestelijke medewerkers). In de koffiekamer van beide begraafplaatsen zijn 10-12 personen (afhankelijk van de grootte van huishoudens) toegestaan. Bij binnenkomst in de aula of koffiekamer is een mondkapje verplicht. Als u zit, mag het mondkapje af. 

Buiten geldt geen maximum aantal bezoekers.

In de aula van begraafplaats Holy bieden we tijdelijk een livestreamverbinding aan. Dit betekent dat familieleden en andere belangstellenden, die niet bij de dienst kunnen of mogen zijn, de auladienst op afstand kunnen volgen. Dit kan alleen op het tijdstip van de werkelijke dienst. Er zijn gedurende de coronacrisis geen kosten verbonden aan deze extra dienst. Opname van de dienst op usb behoort ook tot de mogelijkheden. De kosten van de usb worden, zoals gewoonlijk, wel doorberekend.

Uitvaartondernemers die gebruik willen maken van de livestream kunnen dit aangeven op het aanvraagformulier voor de begrafenis. De ondernemer mag zelf een wachtwoord (maximaal 15 tekens) voor de livestream verzinnen, zodat hij dit kan vermelden op de rouwkaart. Dit wachtwoord moet vermeld worden op het aanvraagformulier voor de begrafenis, zodat de medewerkers van de begraafplaats de livestream met dit wachtwoord kunnen instellen voor het volgen van de dienst. 

Tijd reserveren

Digitaal begraaftijd reserveren

Heeft u als uitvaartondernemer geen login, dan kunt u deze op werkdagen aanvragen via (010) 248 4000. U kunt ook een aanvraag sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.  Heeft u geen login, dan kunt u op werkdagen een tijd laten reserveren door een medewerker van de begraafplaats via telefoonnummer (010) 474 2189.

Aanvraag begrafenis of asbestemming

Als u een tijd hebt gereserveerd voor een begrafenis, asbestemming of auladienst, verzoeken we u binnen 24 uur onderstaand formulier in te vullen met alle gegevens van de overledene en de aanvrager.

Aanvraagformulier begrafenis of asbestemming (tijdelijk) zonder eHerkenning

Als u het burgerservicenummer (BSN) niet wilt vragen of de familie/rechthebbende het nummer niet aan u wil verstrekken, dan kunt u dit nummer achterwege laten. We willen dan wel graag alle andere gegevens ontvangen, zoals een volledige naam en geboortedatum van de overledene én aanvrager. 

Grafrechten

Als een dierbare wordt begraven in een particulier (familie)graf, moet u grafrechten aanvragen. Daarmee huurt u een graf. Als uw dierbare begraven wordt in een algemeen graf hoeft u geen grafrechten aan te vragen. 

Hoe werkt het

 • Een particulier (familie)graf kunt u aanvragen via de beheerder van de begraafplaats. U kunt dit ook door uw begrafenisondernemer laten doen.
 • U kunt op elk moment de grafrechten verlengen voor maximaal 10 jaar via het formulier ‘aanvraag verlenging grafrecht’.
 • Voordat uw grafrechten verlopen, krijgt u bericht.
 • Particuliere (familie)graven op begraafplaats Emaus kunt u verlengen met 1, 5 of 10 jaar. Op begraafplaats Holy kunt u de rechten verlengen met 5 of 10 jaar.
 • De grafrechten van een particulier (familie)graf kunt u op een andere naam laten zetten met het formulier ‘aanvraag overboeking grafrecht’.
 • Het verwerken van het verlengen of overboeken van grafrechten duurt maximaal 6 weken. U krijgt een akte van de wijziging.
 • Overlijdt de eigenaar van het grafrecht? Schrijf het grafrecht dan binnen 1 jaar over op iemand anders. Als u dit niet doet, kan het recht op een eigen graf vervallen.

Met vragen of voor overleg over de mogelijkheden kunt u de beheerder van de begraafplaats bellen via (010) 474 2189 of vraag de brochure begraafplaatsen aan.