Cookies

Gemeente Vlaardingen maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Uit bezoek verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken.

Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd. 

Toestemming geven

De cookiewet stelt dat de eigenaar van een website een informatieplicht heeft waarbij de bezoeker vooraf duidelijk geïnformeerd wordt over welke cookies geplaatst worden. De bezoeker dient vervolgens uitdrukkelijk toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. Over hoe deze toestemming vastgelegd dient te worden is in de wet echter niets specifiek vastgelegd. De gemeente Vlaardingen geeft u de mogelijkheid om cookies wel of niet te accepteren zodra u de website bezoekt.

Cookieoverzicht

Alle pagina’s op www.vlaardingen.nl maken gebruik van cookies. Hieronder vindt u een overzicht van cookies op de gemeentelijke website waar de cookiewet van kracht is:

  • Cookie: Google analytics
  • Waarom: verzamelen van statistische informatie om de website te verbeteren
  • Hoe lang: maximaal 26 maanden
  • Bron: www.cookiebot.coml

Zelf accepteren of weigeren

Totdat wij u als bezoeker de mogelijkheid geven om cookies wel of niet te accepteren, kunt u natuurlijk nu zelf al bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U kunt cookies blokkeren, door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven dat u geen cookies wilt krijgen.

Cookies verwijderen via de browser

Cookies verwijderen via uw browser is ook mogelijk. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u deze handeling zo vaak als nodig herhalen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.