Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

Maak een afspraak voor:

Aanvraag subsidie voor monumenten (pdf, 141kB)

Aanvraag subsidie voor beeldbepalend pand (pdf, 141 kB)

Aanvraag subsidie voor activiteiten erfgoed (pdf, 139 kB)

Voorwaarden

Gemeentelijk monument

  • De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn.
  • De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen.
  • De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl

Beeldbepalend pand

Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl

Hoe werkt het?

Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken

Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.