Monumenten

Vlaardingen heeft 1 beschermd stadsgezicht, 79 rijksmonumenten, 22 gemeentelijke monumenten en 582 beeldbepalende panden en objecten. Samen geven zij Vlaardingen als stad een eigen gezicht en zij vormen het cultuurhistorische kapitaal van de stad. U herkent een monument of beeldbepalend pand aan een schildje op de gevel. Het uiterlijk van het beschermd stadsgezicht of een beeldbepalende pand mag niet zomaar door (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden veranderen. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig.

 • Beschermd stadsgezicht

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 3 gebieden aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Deze zijn van nationaal cultuurhistorisch belang. Daarnaast zijn er 582 beeldbepalende, historische panden en objecten in Vlaardingen. Er gelden bouwregels om de cultuurhistorische waarde van het stadsgezicht en de beeldbepalende panden te beschermen.

 • Monumenten en beeldbepalende panden

  Monumenten zijn van algemeen belang door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben. Rijksmonumenten worden aangewezen door het Rijk. Gemeentelijke monumenten door college van burgemeester en wethouders. De waarde van een rijks- of gemeentelijk erfgoed is even hoog, maar het beschouwingsniveau is verschillend (nationaal of lokaal).

 • Schildje voor op de gevel aanvragen

  Bent u eigenaar van een beeldbepalend pand in Vlaardingen? Dan kunt u een gratis emaillen schildje voor op de gevel ophalen op het stadskantoor. Op het schildje staat het stadswapen. Verder heeft het schildje de kleuren van de Vlaardingse vlag: rood, geel en blauw. Zo valt de cultuurhistorische waarde van uw pand extra op.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen.

 • Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

 • Historische kleurenwaaier

  Om de uitstraling van het unieke beschermde stadsgezicht te bewaken is kleurgebruik belangrijk. (Horeca-)ondernemers en bewoners kunnen met de uitstraling van hun panden, omgeving en terrassen het unieke karakter van het beschermd stadsgezicht versterken. Hierdoor komen historische panden en de omgeving goed tot hun recht en ontstaat een aantrekkelijk geheel. Om alle eigenaren die bijvoorbeeld hun pand willen laten schilderen of een terras willen plaatsen een handvat te bieden bij het kiezen van de kleuren, is de historische kleurenwaaier samengesteld.