Wet open overheid

Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet gaan over publieke informatie.

Hoe werkt het?

  • Stuur uw verzoek digitaal via het online contactformulier en vermeld bij het onderwerp ‘Woo-verzoek’, of
  • Stuur uw Woo-verzoek per post, gericht aan het betreffende bestuursorgaan. Dit is de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Stuur het Woo-verzoek naar Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Beslissing

  • Het bestuursorgaan beslist binnen 4 weken of de gevraagde informatie gegeven wordt.
  • De beslissing kan met 2 weken worden uitgesteld.
  • Tegen de beslissing zijn mogelijkheden om bezwaar en beroep in te dienen.

Bent u op zoek naar (openbare) informatie van de gemeente? Dan kan de contactpersoon Wet open overheid u daarbij helpen. U kunt een bericht sturen via het online contactformulier. Vermeld bij het onderwerp 'Woo-contactpersoon'. U kunt ook bellen met (010) 248 4000.