Bert Wijbenga

Foto van burgemeester Bert WijbengaFunctie: burgemeester
E-mail: burgemeester@vlaardingen.nl
Telefoonnummer: (010) 248 4000

Portefeuille Bestuur en Veiligheid

 • Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen 
 • Openbare orde 
 • Integraal veiligheidsbeleid 
 • Handhaving en Toezicht 
 • Vergunningverlening bijzondere wetten 
 • Bestuurlijke coördinatie 
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH) 
 • Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar
 • Archieftoezicht
 • Communicatie

Social media

Persoonlijk profiel

De gemeenteraad heeft mij een duidelijke opdracht voor nu en de nabije toekomst gegeven: vergroten van de leefbaarheid, bevorderen van de veiligheid, bevorderen van de samenwerking van het stadsbestuur en het versterken van het imago van Vlaardingen. Daarnaast hebben ook kinderen aangegeven wat ze van de burgemeester verwachten, in tekeningen met tekst. Zij vinden onder andere dat een burgemeester aardig moet zijn voor mensen, streng moet zijn tegen boeven en mooie kleren moet dragen. De opdracht van de raad, de historie en cultuur van de stad, de kansen en kracht van de stad, en tegelijkertijd de pittige uitdagingen. Dat alles bij elkaar vormt de mix, waar ik me toe uitgedaagd en gemotiveerd voel. Dat is de reden om uw burgemeester te willen zijn.

U gaat mij tegenkomen in de stad. Luisterend naar de verhalen, de wensen en suggesties van vele Vlaardingers. Ontmoeten en luisteren is mijn eerste agenda. Samen met de wethouders en de ambtenaren, en met hulp van de inwoners en ondernemers, is er voldoende werk aan de winkel. Ik zie er naar uit dat met elkaar op te pakken.

Nevenfuncties

Nevenfuncties verbonden aan het burgemeesterschap, onbetaald

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Secretaris bestuur stichting Geuzenpenning
 • Bestuurslid Deltaport donatiefonds
 • Beschermheer Stichting Zeillogger Balder
 • Beschermheer Vlaardings mannenkoor ‘Orpheus’
 • Beschermheer Oratoriumvereniging Gloria Toonkunst

Foto's 

Heeft u een foto nodig om bijvoorbeeld bij een artikel te plaatsen, dan kunt u een van de onderstaande foto's downloaden en gebruiken onder de voorwaarden die genoemd worden op de pagina voor de pers. Bij gebruik vermelden: Marianne van Straten Fotografie.

Bewaren