Persberichten RSS icoon

Op deze pagina vindt u de meest recente persberichten. Oudere persberichten kunt u terugvinden op Archiefweb, via http://vlaardingen.archiefweb.eu/

 • Openbare besluiten van 15 juni 2021

  15 juni 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen

  15 juni 2021

  Vanmiddag heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken reactie geven. De woningen bieden een oplossing voor een groot tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen.

 • Testlocatie in sporthal Westwijk nog twee weken langer open

  10 juni 2021

  Sinds woensdag 5 mei is er een tijdelijke testlocatie in sporthal Westwijk. Vanwege het succes van de testlocatie, heeft de GGD besloten de locatie nogmaals twee weken langer open te houden. Dit gebeurde al een keer eerder. De testlocatie blijft nu open tot en met 25 juni. Elke dag laten zich gemiddeld meer dan 200 mensen op de locatie testen op het coronavirus. Ruim de helft daarvan zijn Vlaardingers. Testen helpt om besmettingen op te sporen.

 • Openbare besluiten van 8 juni 2021

  10 juni 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Voorkomen van grote schulden door vroege aanpak van geldproblemen

  08 juni 2021

  Vanaf 1 januari heeft de gemeente de wettelijke taak om contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand voor bijvoorbeeld de huur of de zorgverzekering. Het in een vroeg stadium signaleren van schulden is vanaf die datum onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Mensen met geldproblemen wachten vaak (te) lang met het zoeken van hulp. Door in een vroeg stadium contact te zoeken met inwoners en hulp aan te bieden bij hun (beginnende) geldproblemen, kunnen hoge schulden voorkomen worden. Stroomopwaarts gaat dit doen en de gemeente heeft vandaag een plan hiervoor goedgekeurd.

 • Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

  08 juni 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk alle vormen van woonoverlast toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering. Ook zien we dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen).

 • Maatregelen Buizengat voor mooie zomer

  09 juni 2021

  Deze zomer mag er gezwommen worden in het Buizengat. Om overlast voor omwonenden tegen te gaan worden er wel een aantal maatregelen genomen. Het plein wordt bijvoorbeeld ontoegankelijk gemaakt voor scooters en fietsen, er komt cameratoezicht en er worden alternatieve zomeractiviteiten georganiseerd in de rest van de stad.

 • Openbare besluiten van 1 juni 2021

  08 juni 2021

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Kadernota biedt perspectief voor Vlaardingen

  01 juni 2021

  Het positieve resultaat van de jaarstukken 2020 is een eenmalige meevaller en heeft nauwelijks structurele invloed op de begroting van de gemeente. Dat laat het meerjarenperspectief in de vandaag door het college vastgestelde kadernota zien. Hieruit blijkt dat Vlaardingen vanaf 2023 een positief sluitende begroting heeft, maar dat de vooruitzichten nog steeds manen tot financiële terughoudendheid. Daarnaast zijn er de komende jaren grote onzekerheden die een stevige impact kunnen hebben op de gemeentelijke meerjarenbegroting. Uitvoering van het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen blijft daarom noodzakelijk.

 • Testlocatie in sporthal Westwijk twee weken langer open

  28 mei 2021

  Sinds woensdag 5 mei is er een tijdelijke testlocatie in sporthal Westwijk. Vanwege de goede opkomst en daarmee het succes van de testlocatie, heeft de GGD besloten deze twee weken langer open te houden. De testlocatie zou vrijdag 28 mei sluiten en blijft nu tot en met vrijdag 11 juni geopend. Elke dag laten zich gemiddeld meer dan 200 mensen op de locatie testen op het coronavirus. Ruim de helft daarvan zijn Vlaardingers. Testen helpt om besmettingen op te sporen.

 • Vlaardingen vraagt hulp aan de Tweede Kamer voor wijkaanpak

  25 mei 2021
 • Openbare besluiten van 25 mei 2021

 • Vanaf donderdag 27 mei vaccineren in Vlaardingen

  20 mei 2021
 • Openbare besluiten van 18 mei 2021

 • Postuum Vlaardingse Stadsspeld voor Mar van Gijn

  19 mei 2021
 • Dertien Koninklijke onderscheidingen voor Vlaardingers

  28 april 2021