Persberichten

Op deze pagina vindt u de meest recente persberichten. Oudere persberichten kunt u terugvinden op Archiefweb, via http://vlaardingen.archiefweb.eu/

 • Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Vergulde Hand West gaat door

  24 juni 2022

  De langdurige opvang voor Oekraïense vluchtelingen op locatie Vergulde Hand West gaat door. Het college heeft op donderdag 23 juni ingestemd met de businesscase. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft namens het Rijk ook ingestemd met de businesscase. Op korte termijn worden de handtekeningen gezet en wordt gestart met het bouw- en woonrijp maken van de locatie. In oktober moeten de eerste 100 flexwoningen in gebruik worden genomen.

 • Voorbereidingen bouw sporthal Claudius Civilislaan in juni 2022 van start

  09 juni 2022

  Half juni 2022 starten de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe duurzame sporthal aan de Claudius Civilislaan. Deze gemeentelijke sportaccommodatie gaat onderdak bieden aan leerlingen van het College VOS voor bewegingsonderwijs en aan de hand- en korfballers van sportclub Twist, maar is daarnaast ook te huren voor andere sport- en beweegactiviteiten. De sporthal aan de Claudius Civilislaan verrijst op de huidige plek van de gymlokalen van het College VOS en de kantine van sportclub Twist.

 • Openbare besluiten van 7 juni 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Woning in Vlaardingen gesloten door illegaal vuurwerk

  02 juni 2022

  Bij een controle naar een vermoedelijke hennepkwekerij is in een woning aan de Van Beethovensingel 10 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarnaast is ook 1 kilo poeder gevonden waarmee illegaal vuurwerk gemaakt kan worden. Vanwege de gevaarzetting moest de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) ter plekke komen om de situatie veilig te stellen.

 • Minister besluit dat Stichting Islamitisch College een basisschool mag starten in Vlaardingen

  01 juni 2022

  Gisteren, dinsdag 31 mei 2022, heeft minister Wiersma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het besluit genomen dat de Stichting Islamitisch College (SIC) een islamitische basisschool mag starten in Vlaardingen. De minister heeft dit besluit genomen op basis van een nieuwe wet: Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De stichting heeft gebruik gemaakt van deze nieuwe wet en heeft bij het ministerie een aanvraag gedaan voor het starten van een nieuwe school in Vlaardingen. De aanvraag voldoet volgens het ministerie aan alle voorwaarden. De school moet op basis van het besluit uiterlijk in augustus 2023 van start gaan. Als gemeente moeten wij - als er geen bezwaar gemaakt wordt door derden - uitvoering geven aan het besluit van de minister en hebben wij de verplichting om te zorgen voor onderwijshuisvesting.

 • College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht

  31 mei 2022

  Vandaag presenteert het college de jaarstukken 2021 waarin zij terugkijkt op de resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn. Tegelijkertijd kijkt het college in de voorjaarsnota vooruit op de komende jaren. Het vasthouden van de ingeslagen koers van financieel solide beleid blijft de komende jaren noodzakelijk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de negatieve bijstelling van de BUIG-uitkering van het Rijk (vergoeding voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen) en de aanbestedingsresultaten van de inkoop van jeugdzorg.

 • Openbare besluiten van 31 mei 2022

  Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

 • Sluiting coronatestlocatie Rehobothkerk

  31 mei 2022

  Vanaf 1 juni 2022 sluit de GGD de testlocatie in de Rehobothkerk in Vlaardingen. Het aantal bezoekers van de testlocatie was de afgelopen weken sterk afgenomen. Op sommige dagen waren er nog maar 15 mensen die zich lieten testen op besmetting met het coronavirus.