Meepraten of meedenken

De gemeente Vlaardingen luistert naar uw ervaringen met het gebruik van voorzieningen. Ook negatieve ervaringen horen wij graag. Met uw ervaringen kunnen we de voorzieningen misschien verbeteren.

Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen

De Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen adviseert  gevraagd en ongevraagd over beleidsonderwerpen rondom  zorg en  ondersteuning, werk en inkomen. Wilt u meepraten, meedenken en invloed uit te oefenen op keuzes die het gemeentebestuur maakt rondom maatschappelijke onderwerpen? Neem contact op de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen.

Cliëntervaringsonderzoek

De gemeente vraagt inwoners ieder jaar naar hun ervaringen rondom maatwerkvoorzieningen. Als u een vragenlijst ontvangt dan hopen wij dat u deze wilt invullen maar u bent niet verplicht om dat te doen. De resultaten van het laatste onderzoek kunt u vinden op de website www.mvs.incijfers.nl/home