Parkeervergunning mantelzorgontvanger

Als u regelmatig bezoek krijgt van mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen) dan kunt u bij de gemeente een gratis parkeervergunning aanvragen voor de mantelzorger. In combinatie met de blauwe parkeerschijf mag de mantelzorger zijn of haar auto maximaal 3 aaneengesloten uren parkeren in de parkeersector waar de mantelzorgontvanger woont.

Hoe werkt het?

Stuur de formulieren met de gevraagde documenten op:

Van de mantelzorgontvanger:

Van de mantelzorgverlener:

  • ingevuld Registratieformulier mantelzorgverlener (pdf, 61 kB). U stuurt dit registratieformulier op naar Minters Mantelzorg. Als uw mantelzorger is geregistreerd bij Minters, krijgt hij een bewijs van inschrijving.
  • kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • kopie rijbewijs
  • kopie kentekenbewijs
  • uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) of een bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de mantelzorger niet in dezelfde parkeersector woont als de mantelzorgontvanger.

Bij machtiging ook meesturen:

U ontvangt de vergunning binnen 4 weken.

Kosten

Geen

Heeft u nog vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.