Parkeervergunning bedrijven

Is uw bedrijf of instelling gevestigd in het betaald parkeren gebied, of bent u als ondernemer veelvuldig werkzaam in het betaald parkeren gebied? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bedrijfsparkeervergunning.

Maak een afspraak voor:

Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of inleveren

Is uw bedrijf gevestigd in het gebied voor betaald parkeren, dan kunt u ook een zakelijke parkeervergunning aanvragen via gemeenteportaal.nl.

Voorwaarden
  • U kunt een vergunning aanvragen als uw winkel, bedrijf of instelling gevestigd is in het betaald parkeren gebied op een adres dat voorkomt in tabel 1 bij het uitvoeringsbesluit betaald parkeren 2022-1.
  • Winkels, bedrijven of instellingen gevestigd buiten het gebied voor betaald parkeren of buiten Vlaardingen, komen niet in aanmerking voor een sectorgebonden bedrijfsparkeervergunning. Zij kunnen uitsluitend een algemene (overall) bedrijfsvergunning aanvragen.
  • De parkeervergunning wordt afgegeven op kenteken of op naam van het bedrijf / de instelling. U kunt maximaal 4 kentekens op de vergunning laten zetten.
Hoe werkt het?
Meenemen naar de afspraak
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier parkeervergunning bedrijven.
  • identiteitsbewijs
  • als de directeur niet zelf de vergunning aanvraagt, moet u een machtiging van de directeur kunnen overleggen. Op de machtiging moet de naam van de persoon vermeld staan die aan de balie komt. Neem dan ook een kopie identiteitsbewijs van de directeur mee.
  • een recent bewijs van inschrijving (niet ouder dan 3 maanden). Dit kan een uittreksel zijn van de Kamer van Koophandel of een uittreksel van het Bedrijven- en Instellingenregister Zuid-Holland, of een ’Certificaat van hoedanigheid’ van de Belastingdienst.
Verlies of diefstal

Bent u uw parkeervergunning kwijt? Meld dit op afspraak bij de gemeente. Dit voorkomt misbruik van uw vergunning. Neem een ingevuld Aangifteformulier (pdf, 16 kB) en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt tijdens de afspraak direct voor een nieuwe vergunning en u kunt deze gelijk meenemen.

Kosten
  • sectorgebonden bedrijfsvergunning:  € 454,- per jaar
  • algemene bedrijfsparkeervergunning (overall):  € 854,- per jaar

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.