Venten

Venten is het te koop aanbieden of afleveren van goederen aan huis, op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats.

U heeft voor venten geen toestemming of vergunning van de gemeente nodig.

Een venter is in beweging en biedt zijn producten steeds aan vanaf een andere plaats. Als een verkoper stil staat en op klanten wacht, dan wordt gesproken van een standplaats. Voor een standplaats is een vergunning nodig.

Als u wilt venten, dan moet u zich aan de volgende regels houden:

  • Het is verboden te venten bij scholen, ziekenhuizen en andere verzorgende instellingen en op de weekmark dan wel op andere door het college aangewezen openbare plaatsen;
  • Venten is niet toegestaan op maandag tot en met zaterdag voor 09.00 uur en na 21.00 uur en op zondag voor 12.00 uur en na 18.00 uur.