Standplaatsvergunning

Wilt u vanuit een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen of folders of flyers uitdelen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. De behandeling hiervan duurt maximaal 8 weken.

Direct regelen

aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf, 50 kB)

Afspraak maken

Aanvraag Standplaatsvergunning

Hoe werkt het?
 • Bepaal uw locatie in de Nota Standplaatsenbeleid. U vindt de nota hier.
 • Bepaal het soort standplaats:
  • tijdelijke standplaats: als u voor 1 dag een standplaats wilt innemen. Een organisatie kan per 6 weken 1 dag een standplaats innemen. Per dag wordt aan maximaal 2 organisaties een tijdelijke standplaatsvergunning verleend.
  • seizoenstandplaats: als u producten wilt verkopen die gebonden zijn aan een bepaalde periode, zoals: ijs, haring, oliebollen of kerstbomen.
  • jaarstandplaats: als u het hele jaar door producten wilt verkopen of diensten wilt aanbieden. 
 • Download het 'aanvraagformulier standplaatsvergunning', vul het in en onderteken het. Lever het formulier in:
  • via mail: scan het formulier in en mail het via www.vlaardingen.nl/contactformulier.
  • via post: stuur het naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. Openbare Orde en Veiligheid, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.
  • op het stadskantoor: U kunt het formulier inleveren bij de balie. Levert u het formulier liever in bij iemand van Openbare Orde en Veiligheid, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.
 • U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag.
 • Wilt u een standplaats op de markt (marktvergunning) aanvragen? Neem contact op met de Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A. via marktenvlaardingen@gmail.com of via 06 8370 7061.
Kosten

Voor het behandelen van uw aanvraag moet u leges betalen. Deze betaalt u dus ook als blijkt dat u geen vergunning krijgt.

 • Jaarstandplaats: € 212,90
 • Seizoenstandplaats voor 6 maanden: € 93,00
 • Seizoenstandplaats voor 3 maanden: € 46,50
 • Tijdelijke standplaats: € 30,40 per dag

Precario: afhankelijk van het aantal vierkante meters en het aantal dagen dat u een standplaats inneemt. Deze kosten betaalt u naast de kosten voor het behandelen van uw aanvraag van de vergunning.

Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag?
 • Aanvraagformulier standplaatsvergunning: compleet ingevuld en ondertekend
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Foto(‘s) van uw kraam of kar
 • De afmetingen van uw kraam of kar
 • De afmetingen van de luifel (als uw kraam of kar deze heeft)
 • Als de standplaats op particulier terrein is: bewijs van toestemming van de eigenaar van het terrein
 • KvK-nummer van uw bedrijf 
Wat zijn de regels voor een jaarstandplaats?
 • Er zijn vaste locaties.
Nummer locatie Gebied Locatie Maximale afmeting Bijzonderheden
1 Centrum

Hoogstraat, ter hoogte van nr. 170

7 m2

 
5 Centrum

Schoutplein ter hoogte van nr. 31

15 m2

Niet op marktdagen en tijdens evenementen

8

De Loper

Parkeerplaats ter hoogte van De Loper 2

15 m2

 

10

De Loper

Plein De Loper

15 m2

Niet op marktdagen en tijdens evenementen

12

Holiërhoek

Parkeerterrein ter hoogte van Reigerlaan

15 m2

 

13

Meidoornstraat

(Van Hogendorpkwartier)

Trottoir van Meidoornstraat, tussen Van Hogendorplaan en Magnoliastraat (ter hoogte van Aldi)

15 m2

Twee standplaatsen naast elkaar in te nemen

14

Meidoornstraat

(Van Hogendorpkwartier)

Trottoir van Meidoornstraat, tussen Van Hogendorplaan en Magnoliastraat (ter hoogte van Aldi)

15 m2

Twee standplaatsen naast elkaar in te nemen

15

Westwijk

(Plein West)

Dr. Wiardi Beckmannsingel, naast nr. 17

15 m2

 

16

Westwijk

(Plein West)

Dr. Wiardi Beckmannsingel, naast nr. 17

7 m2

 

18

VOP Zuid

Trottoir ter hoogte van Parallelweg 6

7 m2

 

19

Hoogstad

Trottoir ter hoogte van Kwantum

8 m2

Particulier terrein

20

Deltagebied

Trottoir ter hoogte van Gamma

15 m2

Particulier terrein

21

Deltagebied

Parkeerterrein ter hoogte van Praxis

15 m2

Particulier terrein

23

Broekpolder

Watersportweg, ter hoogte van fietsbrug

15 m2

 

25

Broekpolder

Watersportweg, ter hoogte van fietsbrug

15 m2

 

 • Per locatie geldt een maximale grootte voor een kraam of kar. Let er op dat uw kraam of kar niet groter is.
 • Een vergunning geldt voor minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Het is niet mogelijk om een jaarstandplaats te verlengen. Voor een nieuwe kalenderjaar moet u een nieuwe aanvraag indienen.
 • Op een jaarstandplaats mag u maximaal 3 dagen per week staan.
 • U kan voor maximaal 2 locaties een vergunning krijgen.
 • De leges en precario betaalt u per standplaats.
 • De vergunning is alleen voor u. U moet dus zelf aanwezig zijn bij uw kraam of kar.
 • U moet uw aanvraag inleveren vóór 1 oktober.
 • Als blijkt dat er meerdere mensen op dezelfde locatie en dag willen staan moet er geloot worden. Er vindt dan een loting plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders. U bent hierbij aanwezig. De loting vindt zo snel mogelijk na 1 oktober plaats.
 • Als u geen gebruik meer wil maken van uw standplaats moet u dit melden bij Openbare Orde & Veiligheid via bijzonderewetten@vlaardingen.nl. U krijgt geen geld terug van de betaalde leges en precario.
 • Als u langer dan 3 maanden geen gebruik maakt van uw standplaats kan uw vergunning worden ingetrokken. U krijgt geen geld terug van de betaalde leges en precario.
Wat zijn de regels voor een seizoenstandplaats?
 • Er zijn vaste locaties.

Nummer locatie

Gebied

Locatie

Maximale afmeting

Bijzonderheden

2

Centrum

Liesveld, ter hoogte van nr. 161

3 m2

Kleine en open kar

3

Centrum

Liesveld, ter hoogte van nr. 2

3 m2

Kleine en open kar

6

Centrum

Veerplein, ter hoogte van nr. 135

3 m2

Kleine en open kar

Niet tijdens evenementen

7

Centrum

Veerplein, ter hoogte van nr. 132-C, naast HEMA

3 m2

Kleine en open kar

Direct verplaatsbaar

Koeling zonder elektriciteit (voorschrift brandweer)

9

De Loper

Trottoir hoek Louise de Collignylaan / Charlotte de Bourbonlaan

21 m2

 

11

De Loper

Ter hoogte van de Loper 5-7 tegenover Nelson

3 m2

Kleine en open kar

Direct verplaatsbaar

17

Westwijk

(Plein West)

Dr. Wiardi Beckmannsingel, op het trottoir tussen de rijbaan en de grote parkeerplaats

21 m2

Kleine en open kar

24

Broekpolder

Klim- en Klauterwoud

3 m2

Kleine en open kar

 • U kunt ook op een locatie van een jaarstandplaats staan.
 • U mag alleen seizoengebonden producten verkopen, zoals haring, ijs, kerstbomen en oliebollen.
 • Een vergunning geldt voor minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. Dit geldt niet voor de verkoop van kerstbomen.
 • Op een seizoenstandplaats mag u maximaal 7 dagen per week staan.
 • De aanvraag voor de verkoop van haring en ijs moet u inleveren vóór 1 februari.
 • De aanvraag voor de verkoop van kerstbomen en oliebollen moet u inleveren vóór 1 mei.
 • Als blijkt dat er meerdere mensen op dezelfde locatie en dag willen staan moet er geloot worden. Er vindt dan een loting plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders. U bent hierbij aanwezig. De loting vindt zo snel mogelijk na 1 februari en 1 mei plaats.
Wat zijn de regels voor een tijdelijke standplaats?
 • Er zijn geen vaste locaties.
 • U kunt ook op een locatie van een jaar- of seizoenstandplaats staan.
 • Geldt voor 1 dag.
 • Er zijn maximaal 2 tijdelijke standplaatsen per dag.
 • Een tijdelijke standplaats is mogelijk voor 1 dag per 6 weken.
 • Voor politieke partijen is dat 1 keer per 4 weken.
Waar moet ik nog meer rekening mee houden?
 • U moet zelf zorgen voor water en stroom. Bij sommige standplaatsen staat een energiekast. Die is dan van een andere standplaatshouder. Als u zelf een energiekast wil plaatsen moet u contact opnemen met Stedin.
 • Als u geïnformeerd heeft naar vrije locaties kan het zo zijn dat de locatie op het moment van uw aanvraag inmiddels wel bezet is. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de opties van beschikbare locaties.
 • Het is niet mogelijk om uw standplaatsvergunning te wijzigen. U moet dan een nieuwe aanvraag indienen.

 

Heeft u vragen? Stuur een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.