Meld een Vermoeden

Bewoners en ondernemers kunnen een vermoeden van ondermijning melden via de app ‘Meld een vermoeden’. Meld een Vermoeden is hét gemeentelijke centrale meldpunt voor signalen van ondermijning. We spreken over ondermijning als de bovenwereld zich met de onderwereld vermengt. Denk aan drugshandel- en productie, mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld, verschillende vormen van fraude en cybercrime.

De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt. Ook de gemeente Vlaardingen. 

App Meld een vermoeden 

Met de app ‘Meld een vermoeden’ kunnen bewoners en ondernemers (anoniem) meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning in Vlaardingen. De gemeente ontvangt de melding en behandelt deze vertrouwelijk. Wij werken samen met politie, justitie, de belastingdienst en andere organisaties om ondermijning te voorkomen. Elke melding wordt serieus onderzocht.

Anoniem melden

U kunt ook anoniem een melding doen via de app ‘Meld een Vermoeden’. Let op: als u anoniem een melding maakt, dan kan de gemeente geen terugkoppeling geven over uw melding en bij vragen geen contact opnemen. 

Downloaden

De app ‘Meld een Vermoeden’ is te downloaden via de App Store voor iPhone en de GooglePlay Store voor Android telefoons. Vul in de app, als er om een code gevraagd wordt, de 4 cijfers van uw postcode in.