Verklaring huwelijksbevoegdheid

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Maak een afspraak voor:

Verklaring huwelijksbevoegheid

Voorwaarden
 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen.
 • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (minister van Justitie en Veiligheid).
 • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
 • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Komt uw document uit een EU-land, dan kunt u bij de geboorte- of huwelijksgemeente een meervoudig vertaalformulier aanvragen.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben.
Hoe werkt het?

Aanvraag aan de balie:

 • Maak een afspraak.
 • Neem de originele documenten mee naar u afspraak. 
 • Deze documenten worden door de balie ingenomen.
 • U krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de ingeleverde documenten akkoord zijn.
 • Als uw aanvraag compleet is, krijgt u telefonisch bericht dat u de verklaringen en de originele documenten kan ophalen.

Schriftelijke aanvraag:

 • Stuur de originele documenten naar de gemeente Vlaardingen.
 • U krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de opgestuurde documenten akkoord zijn.
 • Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 werkdagen toegestuurd, samen met uw originele documenten.
  • Let op: stuur een aangetekende brief met de originele documenten naar de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld daarin dat u een verklaring 

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:​​​​​​

 • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner: deze afschrift heeft u nodig als u niet in Nederlands bent geboren en, indien u in Vlaardingen ingeschreven staat en nog nooit een geboorteakte heeft ingeleverd. U kunt de akte opvragen in uw geboortegemeente.
 • Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke stand: deze verklaring heeft u nodig als u of uw partner in het buitenland woont. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats.
 • Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte: Deze akte heeft u nodig wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP. De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.

Let op: Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen.

Kosten

€ 24,60 (exclusief verzendkosten)

Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen naar www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.