Algemene projecten

 • Toekomstvisie Vlaardingen 2020 - 2040

  Een stad besturen? Dan is het belangrijk om de bestemming te kennen. Wat voor een stad wil Vlaardingen in 2040 zijn? U leest het in de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040.

 • Bomen

  Bomen geven de stad haar karakter, dragen bij aan een goede grondwaterstand, aan de luchtkwaliteit én brengen koelte in hete zomerperiodes. Daar zijn we dus zuinig op! Vlaardingen heeft 28.000 bomen staan in de openbare ruimte van het stedelijk gebied. Daar genieten we met z’n allen van, maar ze hebben soms ook zorg nodig. Ziekte, ouderdom of werkzaamheden kunnen het nodig maken om extra maatregelen te treffen om bomen te kunnen behouden en soms moeten bomen ook gekapt worden. Goed dus, dat we ieder jaar ook weer nieuwe bomen planten. Die worden met zorg uitgekozen: de juiste boom op de juiste plek, met aandacht voor biodiversiteit. We vertellen u graag meer over onze bomen.

 • Vlaardings ophoogprogramma

  Zakken? Dat doen allerlei straten in Vlaardingen tegelijk. Ophogen kan helaas maar straat voor straat. In het ophoogprogramma staat de planning voor ophogingen.

 • Meetnetwerk luchtkwaliteit: Neus van Vlaardingen

  Wie gezond wil leven, kan allerlei goede keuzes maken. Maar er zijn ook zaken waar u niet of nauwelijks invloed op heeft. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Met het Vlaardings luchtmeetnetwerk ‘Neus van Vlaardingen’ brengen 50 Vlaardingse huishoudens een jaar lang de luchtkwaliteit in de stad in beeld.