Waarmerken kopie officieel document

De gemeente kan een gewaarmerkte kopie van een officieel document voor u maken. Hiermee verklaart de gemeente dat deze kopie gelijk is aan het origineel.

Afspraak maken voor:

Waarmerken document

Voorwaarden
  • U kunt een gewaarmerkte kopie laten maken van bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een koop- of huurcontract.
  • De gemeente kan echter geen gewaarmerkte kopie maken van diploma's, cijferlijsten en notariële akten. Vraag voor deze documenten de gewaarmerkte kopie aan bij de instantie die het originele document heeft gemaakt. 
Hoe werkt het
  • Iedereen kan een gewaarmerkte kopie aanvragen bij elke gemeente in Nederland.
  • Maak een afspraak, kies voor 'Uittreksel BRP - voorheen GBA -'.
  • U krijgt de gewaarmerkte kopie direct mee.
Meenemen naar afspraak

Het officiële document waarvan u een gewaarmerkte kopie wilt laten maken.

Kosten

€ 9,35 per kopie (A4).

Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.