Met wie wisselt de gemeente mijn BRP gegevens uit?

Vraag

Met wie wisselt de gemeente mijn BRP gegevens uit?

Antwoord
  • Gemeenten kunnen onderling gegevens uit de BRP uitwisselen. Dit verloopt via een elektronisch beveiligd netwerk.
  • Ook andere (overheids)instellingen zoals de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Sociale Verzekeringsbank kunnen de gegevens uit de BRP overnemen. De gemeente is verplicht om mee te werken als deze instanties informatie willen hebben.
Zie ook deze producten