Correctieverzoek BRP

Zijn uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet juist of niet volledig? Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of wijzigen? Dan kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in de BRP te laten aanpassen, verwijderen of wijzigen.

Afspraak maken voor:

Correctieverzoek BRP

Hoe werkt het

Op het stadskantoor:

  • maak een afspraak

Schriftelijk:

  • Stuur een brief met uw verzoek. Vermeld uw naam, adres en geboortedatum en de gegevens die gewijzigd moeten worden.
  • Onderteken het verzoek.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Stuur originele documenten mee waarmee u bewijst dat de gegevens in de BRP onjuist zijn. Een document uit het buitenland mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet gelegaliseerd zijn. Stuur het verzoek en de documenten naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het aanpassen duurt maximaal 6 weken.

Wilt u gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit wijzigen? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.

Let op: alleen de gemeente waar u woont kan uw gegevens aanpassen.

Meenemen naar de afspraak
  • Uw identiteitsbewijs.
  • Originele documenten waaruit blijkt dat de gegevens in de BRP onjuist zijn. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.
Kosten

Geen

Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.