Wijkspreekuren en gebiedsbijeenkomsten

In iedere wijk worden wijkspreekuren en gebiedsbijeenkomsten georganiseerd. Hier kunt u meedenken en meepraten over veiligheid, activiteiten, initiatieven of aandachtspunten in uw wijk.

Wijkspreekuren

Bij het wijkspreekuur kunt u terecht met vragen of opmerkingen over uw wijk. Tijdens het spreekuur zijn afwisselend medewerkers van de gemeente, politie, woningcorporaties en jongerenwerk aanwezig. 

  • Westwijk: elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur, Wijkcentrum West, Professor Teldersstraat 10
  • Rivierzone: elke 1e dinsdag van de maand  van 11.00 tot 12.00 uur,  Buurpunt Abeltje,  Abel Tasmanlaan 78

Voor de wijken Centrum, Holy en Vlaardinger Ambacht wordt binnenkort bekendgemaakt waar en wanneer er een wijkspreekuur is.

Gebiedsbijeenkomsten

Wilt u meer weten over een onderwerp dat uw buurt, wijk of gebied aangaat en vindt u het belangrijk dat ook uw buurt-/wijkbewoners hierover worden geïnformeerd? Op uw initiatief kunnen wij samen met de bewoners een gebiedsbijeenkomst organiseren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe u met elkaar omgaat, veiligheid, hoe u (wijk)activiteiten organiseert, opvoeden, eenzaamheid, duurzaamheid of overlast.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijkspreekuren of gebiedsbijeenkomsten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de wijkmanager via (010) 248 4000 of www.vlaardingen.nl/contactformulier.