Aandachtsgebieden

In Vlaardingen is gestart met een meer integrale manier van samenwerken in vier gebieden die extra aandacht verdienen. Hierbij staat het verbeteren van de leefbaarheid voorop. De bewoners, gemeente en maatschappelijke partners willen elkaar hierin vinden en met elkaar doelgericht problemen oplossen.

Logo bij ons in de buurt

‘Bij ons in de buurt… doet iedereen mee!’
Zo luidt de slogan voor vier aandachtsgebieden in Vlaardingen: de VOP in het centrum, de Zuidbuurt in de Westwijk, de Hoofdstedenbuurt in Holy en Muwi 1 in Babberspolder.

De slogan is positief, maar de zorgen zijn groot. De gemeente Vlaardingen heeft vier gebieden uitgekozen om extra aandacht aan te geven. Gebieden met serieuze sociale problematiek, zoals (het opgroeien in) armoede, eenzaamheid, een beperkte deelname aan de samenleving, werkloosheid, laaggeletterdheid, verpaupering en criminaliteit.

Plan van aanpak

Sinds voorjaar 2020 zijn er projectteams actief, er zijn wijkanalyses gemaakt en oplossingen bedacht. Binnenkort volgen er plannen van aanpak. En ondertussen ontstaan er al spontaan nieuwe verbeteracties in de wijken.

Jacky SilosMet vereende krachten

Wethouder Silos: “Het gaat niet vanzelf beter. Na een oproep begin 2020 sloegen maatschappelijke organisaties als woningcorporaties, buurtwerk, ouderenwerk, zorgverlening, politie, Stroomopwaarts, de gemeente en bewoners de handen ineen. We werken nu meer intensief samen in vier gekozen gebieden, waar extra aandacht echt nodig is. Zo willen we ook het onderlinge vertrouwen vergroten.”

Nieuws uit de aandachtsgebieden