Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat basisgegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. U kunt informatie over de BAG en het gebruik ervan vinden op de website van het Kadaster.

Hoe werkt het?
  • Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV).
  • Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, instellingen, bedrijven en particulieren.
  • De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is hier een onderdeel van.
  • Het doel is het verbeteren van de dienstverlening van de overheid door belangrijke gegevens binnen de overheid te delen.
  • Bij het delen van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.
  • U kunt meer informatie over de BAG en het gebruik ervan vinden op de website van het Kadaster via www.kadaster.nl/BAG . U kunt hier ook gebruik maken van de producten van de BAG.
  • U kunt de gegevens van de BAG bekijken in de kaartenbalie, via maps.vlaardingen.nl.
Kosten

Geen

 

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.