Commissies en gemeenschappelijke regelingen

Naast de reguliere raadscommissie heeft de gemeenteraad van Vlaardingen ook overige commissies, zoals de agendacommissie, de werkgeverscommissie, de auditcommissie en het presidium. Hieronder kunt u de leden van deze commissies vinden.

Commissieleden

Leden agendacommissie

De agendacommissie van de gemeenteraad bestaat uit zeven raadsleden. De burgemeester en griffier zijn adviseur. De agendacommissie stelt de agenda voor de raadscommissie, de raadsvergadering en overige bijeenkomsten voor de gemeenteraad vast.

 1. Frans Hoogendijk
 2. Nol Kloosterman
 3. Corné Venema
 4. Erik van Pienbroek
 5. Ron Boers
 6. Yasmine Bouchrit
 7. Rens de Ron

Leden werkgeverscommissie

De medewerkers van de griffie werken voor de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarom een bestuurscommissie ingesteld, waaraan de raad een groot aantal rechtspositionele bevoegdheden met betrekking tot de griffier en de griffiemedewerkers heeft gedelegeerd. De werkgeverscommissie bestaat uit drie raadsleden. 

 1. Nol Kloosterman
 2. Rianne Molenaar
 3. Tom Vleeschhouwer

Leden auditcommissie

De auditcommissie adviseert over en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de kaderstelling en controle inzake gemeentefinanciën. Hiermee wordt de controlerende taak van de raad versterkt. De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende accountant en de afstemming van interne en externe financiële en bedrijfsvoeringonderzoeken. De auditcommissie bestaat uit 11 raadsleden. 

 1. Stefanie Solleveld
 2. Marianne Rots
 3. Arjan Hess
 4. Umit Gulseren
 5. Rianne Molenaar
 6. Roel Veugelers
 7. Nol Kloosterman
 8. Salih Akça
 9. Ronald Danse
 10. Frank Maarleveld
 11. Vera Kalf-Müller

Presidium 

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad. De burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris zijn aanwezig als adviseur. De burgemeester is daarnaast ook voorzitter. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad voor zover het niet de taken van de agendacommissie betreft. 

 1. Ruben van de Zande
 2. Neill Voorburg
 3. Frans Hoogendijk
 4. Arnout Hoekstra
 5. Rianne Molenaar
 6. Roel Veugelers
 7. Tom Vleeschhouwer
 8. Stefanie Solleveld
 9. Nol Kloosterman
 10. Salih Akça
 11. Ron Boers
 12. Marco van Unen 
 13. Vera Kalf-Muller
 14. Wouter de Reus 
Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen. De gemeente Vlaardingen doet mee in verschillende gemeenschappelijke regelingen: 

 Adviescommissie vervoersautoriteit van de MRDH 

 • Jasper van der Velde
 • Leonie Cleassen 

Adviescommissie economisch vestigingsklimaat MRDH

 • Gilles Pappers
 • Nol Kloosterman 

Rekeningcommissie MRDH

 • Leonie Claessen