Aanmelden Vlaardings Internet Panel

Het Vlaardingse Internet Panel bestaat uit Vlaardingers uit alle wijken en van alle leeftijden. Een aantal keer per jaar reageren de leden van dit internetpanel op stellingen en vragen over actuele onderwerpen. Zo krijgt de gemeente snel inzicht in wat er leeft in de stad en hoe inwoners aankijken tegen gemeentelijk beleid en ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden vervolgens gebruikt als extra informatiebron bij het nemen van beslissingen, maatregelen en bij het oplossen van eventuele problemen.
Wie kan deelnemen?

Alle inwoners van Vlaardingen met een eigen e-mailadres kunnen deelnemen aan de internet enquêtes. Geeft u graag uw mening over actuele onderwerpen die spelen in Vlaardingen? Meld u dan vandaag nog aan!

Als u zich aanmeld voor het Vlaardings Internet Panel, dan worden uw gegevens alleen daarvoor gebruikt. Het is mogelijk dat de gemeente een vragenlijst bijvoorbeeld alleen in een bepaalde wijk, of voor een bepaalde doelgroep ter beschikking stelt. Met onderstaande gegevens wordt dan automatisch een selectie gemaakt. Deze gegevens worden niet voor andere zaken gebruikt.

Uw gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

Verplichte vraag: Geslacht
Verplichte vraag: Vul uw voornamen in.
Verplichte vraag: Vul uw achternaam in.
Verplichte vraag: Vul uw straatnaam in.
Verplichte vraag: Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Verplichte vraag: Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Wat is de samenstelling van uw huishouden?
Verplichte vraag: Wat is uw hoogst genoten opleiding? Graag uitgaan van een afgeronde opleiding.
Verplichte vraag: Wat is uw werksituatie?