College stelt meerjarenbegroting vast en stemt in met aanvullende ombuigingen

Het komende jaar staat in het teken van de uitvoering van het Herstelplan, aanvullende ombuigingen en de gevolgen van de coronacrisis. Dat is de boodschap die het college aan de gemeenteraad meegeeft bij de meerjarenbegroting 2021-2024. Het college stelde de meerjarenbegroting en de daarbij behorende aanvullende ombuigingsvoorstellen op 22 september vast en legt deze nu voor aan de gemeenteraad.

De meerjarenbegroting laat zien dat het begrotingstekort de komende jaren terugloopt en dat er in 2023 en 2024 overschotten ontstaan. Dit komt door de uitvoering van het Herstelplan. De maatregelen die daarin staan, zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting.

Onzekerheden

Ondanks dat de maatregelen uit het Herstelplan uiteindelijk leiden tot een overschot op de begroting, is het toch noodzakelijk om aanvullende ombuigingen vast te stellen. Bart Bikkers, waarnemend wethouder Financiën, legt uit: “De onzekerheden zijn de komende jaren groot. Zo kunnen we nog geen inschatting geven van de gevolgen op lange termijn van de coronacrisis. Daarnaast moeten de maatregelen uit het Herstelplan nog gerealiseerd worden. Ook hierover is onzekerheid door de coronacrisis. Om te voorkomen dat we de komende jaren niet opnieuw worden geconfronteerd met tekorten, adviseren wij de raad om een buffer te creëren door middel van aanvullende ombuigingen.”

Moeilijke keuzes

Waar het college in het Herstelplan mogelijkheden zag om ombuigingen te realiseren zonder daardoor de leefbaarheid van de stad aan te tasten, heeft het bij deze aanvullende ombuigingsvoorstellen veelal keuzes moeten maken die zowel de stad als de gemeentelijke organisatie raken. “Dat valt niet licht, maar is noodzakelijk om de financiële situatie van Vlaardingen te verbeteren, zodat we ook in de komende jaren nog een leefbare stad kunnen zijn”, aldus wethouder Bikkers.

Het college heeft de organisatie opdracht gegeven deze aanvullende ombuigingen te zoeken en zij hebben daar ruim 100 voorstellen voor gekregen. Uit deze voorstellen heeft het college een keuze gemaakt met een totale besparing van 5,2 miljoen in 2021 oplopend naar ruim 7 miljoen in 2024. De aanvullende ombuigingsvoorstellen worden nu samen met de keuzes van het college voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer dan de helft van de ombuigingen wordt gerealiseerd door te besparen op de gemeentelijke organisatie, onder andere door het uitbesteden van de ICT-voorzieningen (cloudmigratie). Daarnaast kijkt het college naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen, bijvoorbeeld door het tarief voor parkeren op straat te verhogen met 0,20 cent per uur en door het gebied voor het betaald parkeren uit te breiden naar de VOP, Indische Buurt en Oostwijk Oost. Om de uitgaven te drukken, stelt het college voor om de subsidie aan de bibliotheek te verlagen en op termijn de subsidie stop te zetten voor onder andere de stadsboerderij Holywood en de Heemtuin. Ook stellen zij voor om de duurzaamheidsmaatregelen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) met één jaar uit te stellen.  

Behandeling in de gemeenteraad

Op 1, 8 of 29 oktober kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren op de begroting en aanvullende ombuigingsvoorstellen door in te spreken tijdens het Sprekersplein gedurende de raadscommissie. Aanmelden kan via griffie@vlaardingen.nl. Op 12 november behandelt de raad de begroting en de aanvullende ombuigingsvoorstellen. 

Bijlagen: