Water-hotspots

Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… De komende tijd nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer nemen we u mee naar de Richard Holstraat en de Broekweg. Twee bijzondere water-hotspots. Maar waarom?

waterplein Broekweg Cees Groen001Op deze twee plekken vindt u namelijk sinds 1992 de Vlaardingse waterpleinen. Het waren de eerste in Nederland. Samen kunnen zij ongeveer 300.000 liter water vasthouden. Dat zijn bijna 2.500 volle badkuipen! Als het regent, stroomt het water van de omliggende straten in de verdiepte bassins en wordt het uiteindelijk via pompen afgevoerd. Als het droog is, worden de pleinen gebruikt als speel- en verblijfplaats. Win-win dus.

Metamorfose

Het waterplein aan de Broekweg kon na al die jaren wel een opknapbeurt gebruiken. Door de begroeiing was het plein slecht zichtbaar, het asfalt had zijn beste tijd gehad en de speeltoestellen waren toe aan vervanging. Tijd voor actie! Samen met de bewoners van de Broekweg en omgeving is een ontwerp gemaakt. Het waterplein heeft een metamorfose ondergaan en de werkzaamheden zijn aangegrepen om het bassin met ruim 100 m² te vergroten. Hierdoor kan bij hevige regenval nog meer water worden opgevangen. Dat is belangrijk, want elke druppel telt!

Maar met deze waterpleinen zijn we er nog niet. Het veranderende klimaat en de schaarste van ruimte vraagt om meer (creatieve) oplossingen. Daar werken we voortdurend aan. Ook u kunt aan de slag met klimaatadaptieve activiteiten. Samen met de buren in actie? Kijk eens op www.vlaardingen.nl/duurzaam voor informatie over de subsidieregeling klimaatadaptieve activiteiten!