Volgende stap in aanleg restwarmteleiding WarmtelinQ

Er wordt hard gewerkt in Vlaardingen aan het aanleggen van een warmtetransportleiding: WarmtelinQ. De leiding komt tussen Vlaardingen en Den Haag te liggen en zorgt ervoor dat restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Restwarmte is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. Om de leiding in de grond te krijgen, moet er geboord en gegraven worden. Deze werkzaamheden gaan in de omgeving zichtbaar en merkbaar zijn

De duur en aard van de werkzaamheden verschilt per locatie. De afgelopen maanden zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de omgeving, met name in de Holy, gereed te maken voor de komst van de buis. Zo werd in juni het fietspad aan de noordzijde van de Zwanensingel afgesloten. Ook aan de Lepelaarsingel en bij het Sportcentrum aan de Zwanensingel hebben al werkzaamheden plaatsgevonden om boorkuipen te plaatsen. Vanuit deze boorkuipen wordt de leiding geperst naar de andere kant van de weg. Daarnaast worden ook enkele bomen gekapt om ruimte te maken voor het aanleggen van de leidingen. 

Ook de komende maanden krijgen weggebruikers te maken met omleidingen, tijdelijk opgebroken wegen en stoepen en bouwverkeer. Eind 2024 moeten alle werkzaamheden klaar zijn. 

Groene compensatie

Voor de gebieden waar de grond open gaat, wordt na afloop de ruimte hersteld of opnieuw ingericht. Daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt. Er komen nieuwe bomen, struiken en planten terug. Het groen komt niet altijd op dezelfde plek terug, omdat bomen met diepe wortels de leidingen kunnen beschadigen. Niet alleen het huidige groen dat tijdens de werkzaamheden moet wijken voor de aanleg van de WarmtelinQ wordt gecompenseerd. Ook komt er nieuw groen bij. De gemeente heeft namelijk met WarmtelinQ afspraken gemaakt over compensatie om pleinen te vergroenen.   

Meer informatie

Direct omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Firma A. Hak, die het werk uitvoert, heeft ook de bouwapp ‘Omgeving A. Hak’ waarmee de werkzaamheden op de voet te volgen zijn en waar u met uw vragen terecht kunt. Ook via www.warmtelinq.nl kunt u op de hoogte blijven.