Vlaardingen gaat over op afvalpas voor restafval

Afgelopen week vielen in heel Vlaardingen de afvalpassen door de brievenbus. Deze week sluit Irado de containers voor restafval af zodat deze alleen nog open gemaakt kunnen worden met de afvalpas. Dat is voor iedereen even wennen. Wethouder Bart de Leede nam zijn pas al in gebruik en veel andere Vlaardingers zullen deze week ook voor het eerst met behulp van de pas de containerklep openen.

Afvalpas Bart deL eedeDe afvalpas is een van de maatregelen uit het ‘Actieplan halvering restafval’. Vlaardingen heeft aanzienlijk meer restafval dan vergelijkbare gemeentes. Een van de oorzaken is dat niet alleen bewoners en bedrijven die reinigingsrecht betalen de containers gebruiken, maar ook mensen van buiten Vlaardingen en bedrijven die geen reinigingsrecht betalen. Op die manier dragen zij bij aan de hoeveelheid restafval in Vlaardingen zonder dat zij bijdragen aan de kosten voor het afvoeren en verwerken van dit afval.

Met de afvalpas kunt u onbeperkt terecht met uw restafval. U hoeft dus niet per zak te betalen, want u betaalt al voor uw afval via afvalstoffenheffing of reinigingsrecht.

Uw afvalpas kunt u niet alleen gebruiken voor de meest dichtbij zijnde containers voor restafval, maar ook voor de andere ondergrondse restafvalcontainers bij u in de wijk. De containers voor GFE (Groente-, Fruit- en andere Etensresten), glas, papier en textiel blijven gewoon open, dus deze kunnen zonder afvalpas gebruikt worden. Wie vragen heeft, kan terecht op www.irado.nl/vlaardingen/afvalpas of bellen met de gratis helpdesk: 0800 3500 100. Het telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.