Veel inbreng uit bewonersbijeenkomst

Na het Klauterwoud, de Ruigte en diverse kleinere projecten zijn de voorbereidingen gestart voor de sanering en herinrichting van het gedeelte van de Broekpolder waar u het hondenlosloopgebied en Masamuda vindt. Vorige week werd het project toegelicht tijdens een bewonersbijeenkomst waar bewoners ook tips en ideeën konden aanleveren.

bewonersavond Broekpolder2Zo’n 75 bewoners bezochten de bijeenkomst die de gemeente in samenwerking met  de Federatie Broekpolder en Staatsbosbeheer organiseerde in een van scoutinggebouwen aan de Watersportweg. Na de presentatie konden zij aan tafels over diverse thema’s vragen stellen en ideeën aanleveren. Daar werd goed gebruik van gemaakt, hoewel een slechte akoestiek in de zaal het wel moeilijk maakte om rustig met elkaar in gesprek te gaan.

Wensen

De bezoekers pleitten voor aandacht voor groen en biodiversiteit. Zo klonk de vraag om te onderzoeken of bomen langs de randen behouden kunnen blijven. Als aandachtspunt werd genoemd om de verschillende soorten recreatie goed op elkaar af te stemmen. Zo kan het bijvoorbeeld tot onplezierige situaties leiden waar een ruiterpad langs een losloopgebied komt of als fietsers en wandelaars eenzelfde pad gebruiken. De Vlaardingse hondenbaasjes waren goed vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst. Het losloopgebied bij Masamuda is dan ook een van de weinige plekken in onze stad waar zij hun dieren alle ruimte kunnen geven. In het schetsontwerp komt er water te liggen tussen Masamuda en het hondenlosloopgebied. Daarom vroegen diverse aanwezigen om een deel aan het gebied toe te voegen ter compensatie. Hierbij dachten zij aan het deel ten noorden van het huidige gebied. Anderen opperden om het gebied voor de runderen kleiner te maken. 

Verkeer

Over verkeer tijdens en na de werkzaamheden liepen de ideeën uiteen. Zo stelde iemand voor de Watersportweg te verbreden, maar was er ook iemand die als idee inbracht om het geasfalteerde deel smaller te maken en er een half-verhard deel naast te maken voor wandelaars. Er was zowel een pleidooi voor voldoende parkeerplek op de Watersportweg als voor het verder autoluw maken van de weg. De deelnemers lieten weten dat het belangrijk is dat er goed overleg komt met gebruikers van het gebied over verkeersveiligheid en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Er was een bezoeker met het bijzonder creatieve idee om de hoeveelheid werkverkeer te verminderen met behulp van een lopende band voor grondtransport.

Verder

Ook over andere onderwerpen waren er creatieve ideeën; bijvoorbeeld de aanleg van een trailrun-route, een voedselbos of een gebied waar kerstbomen met kluit na de decembermaand een plekje kunnen krijgen. Van de ingebrachte ideeën en vragen wordt een verslag gemaakt dat binnenkort te lezen is op www.vlaardingen.nl/broekpolder. De inbreng van deze bewonersbijeenkomst zal samen met de inbreng uit een eerdere bijeenkomst voor organisaties in het gebied, online reacties en reacties tijdens de drie wandeling die de Federatie Broekpolder in maart organiseert, als input dienen voor het uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.vlaardingen.nl/broekpolder en www.broekpolder-vlaardingen.nl.

Geef uw reactie! 

De Broekpolder laat geen Vlaardinger koud. Toch kan het zijn dat u niet in de gelegenheid bent geweest om naar de bewonersbijeenkomst van afgelopen week te komen en dat de meepraat-wandelingen van de Federatie Broekpolder u misschien ook niet goed uitkomen. Daarom vinden we het plezierig om u toch de gelegenheid te geven om het schetsontwerp in te zien voor de sanering en groene herinrichting van dit deel van de Broekpolder én natuurlijk om uw mening en ideeën over deze schets met ons te delen. Dat kan tot 19 maart. U vindt informatie over het project en een formulier om te reageren op www.vlaardingen/broekpolder