Vanaf 1 juni: Wijzigingen in manier van vergaderen gemeenteraad

Het presidium* van de gemeenteraad heeft aangegeven dat er vanaf 1 juni weer een aantal fysieke vergaderingen op het stadhuis plaats kunnen gaan vinden. Dit gaat alleen om de vergaderingen van de raadscommissie en dan in een aangepaste opstelling in zowel de raadszaal als de burgerzaal.

De raadscommissie vergadert dan met maximaal één vertegenwoordiger per fractie en zonder publiek. Deze vergaderingen van de raadscommissie vinden naar verwachting op 18 en 25 juni plaats.

Het is dan ook weer mogelijk om, met een aantal aanvullende maatregelen, een deel van de leden van de gemeenteraad fysiek toe te spreken tijdens het sprekersplein, voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur een e-mail naar de griffie.

De vergaderingen thuis volgen? U kunt op de gebruikelijke manier meeluisteren via deze link. Hier vindt u binnenkort ook de agenda’s van de vergaderingen.

Raadsvergadering 11 juni via videoverbinding

De raadsvergaderingen kunnen op dit moment nog niet in een fysieke opstelling plaatsvinden. Daarom zal de raadsvergadering van 11 juni in ieder geval nog via een videoverbinding plaatsvinden. Volg de  vergadering vlaardingen.raadsinformatie.nl. De agenda voor deze vergadering wordt uiterlijk een week voor de vergadering bekendgemaakt.

* In het presidium hebben fractievoorzitters van alle partijen zitting onder leiding van de burgemeester.