Uitslag fietsstadverkiezing 2020 bevestigt verbeterplan

Vlaardingen scoort lage én hoge punten in de landelijke fietsstadverkiezing 2020. De Fietsersbond maakte onlangs bekend hoe Nederlandse gemeenten scoren op hun fietsklimaat. De gemeente ziet de Vlaardingse uitslag als een bevestiging van eerder geconstateerde verbeterpunten. Wethouder Bart Bikkers: “De resultaten benadrukken precies waaraan we willen werken om het fietsklimaat in Vlaardingen te verbeteren en van Vlaardingen een echte fietsstad te maken.”

De landelijke Fietsersbond organiseert elke twee jaar de verkiezing tot Fietsstad. Ervaringen en meningen van het publiek vormen de basis van deze verkiezing. Het gaat dan onder andere om fietsgebruik, fietsbeleving, faciliteiten voor fietsers, fietsinfrastructuur, fietsveiligheid en fietspromotie.

Voor Vlaardingen is vooral winst te behalen met het beter afstellen van verkeerslichten, het verhelpen van hindernissen op fietspaden, zorgen voor betere doorfietsmogelijkheden en voor betere fietspadverlichting. Uit de fietsstadenquête komt ook naar voren dat het fietsen in Vlaardingen meer is gepromoot. Dit sluit aan bij diverse acties in 2019, zoals een Fietscircus in mei op het Veerplein.

Fietsakkoord gemeenteraad

Om meer mensen op de fiets te krijgen, sloten tien partijen in de Vlaardingse gemeenteraad begin 2018 een Fietsakkoord, met als doel om van Vlaardingen voor 2022 de ‘beste fietsstad van Nederland’ te maken in de landelijke fietsstadverkiezing. De gemeente wil het fietsgebruik in ieder geval met 10 tot 15% te verhogen, zo staat in het Actieplan Mobiliteit.

643 ingevulde enquêtes

Veel meer Vlaardingers dan in 2018 hebben  de enquête ingevuld: eerder gaven ongeveer 70 mensen hun mening, nu maar liefst 643 inwoners. Wethouder Bikkers: “Deze betrokkenheid vind ik fantastisch. We hebben als gemeente ook actief opgeroepen om de fietsstadenquête in te vullen. De uitslagen stimuleren extra om de krachten te bundelen in Vlaardingen. Of we in 2022 ‘beste fietsstad van Nederland’ worden of niet: Vlaardingen wil in ieder geval de scores verbeteren en een stad worden waarin inwoners veilig en prettig kunnen fietsen.”

Op naar 2022

De gemeente heeft samen met betrokken partijen gewerkt aan het plan ‘Vlaardingen op pad naar Fietsstad 2022’ Het staat nu in de steigers. De gemeente zet in op zowel infrastructurele als gedragsmaatregelen. Als we straten en wegen ontwerpen, nemen we belangen van fietsers optimaal mee. Ook zetten we in op voorlichting over het fietsen en stimuleren we bedrijven en instellingen om medewerkers op de fiets te krijgen. Verder gaan we volop aandacht geven aan het recreatieve gebruik van de fiets. Dit sluit aan op de waardering van Vlaardingers hiervoor, zo bleek tijdens het Fietscircus op het Veerplein.
 
Meer weten over de uitslag van de fietsstadverkiezing 2020? Kijk op de website van de Fietsersbond