Stichting Islamitisch College mag één basisschool starten in Vlaardingen

Eind mei heeft de gemeente bekend gemaakt dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten dat de Stichting Islamitisch College (SIC) een nieuwe basisschool mag stichten in Vlaardingen. De minister heeft dit besluit genomen op basis van een nieuwe wet: Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen.

Wethouder Koen Kegel van Onderwijshuisvesting: “Vanaf 1 augustus 2023 moeten wij als gemeente zorgen voor huisvesting voor de nieuwe basisschool. Dat zal een flinke uitdaging zijn. De stichting heeft daarbij in goed overleg met de gemeente aangegeven te willen starten met de groepen 1 tot en met 4.”

Voordat deze nieuwe wet er was, werden aanvragen voor het starten van een nieuwe school ingediend bij gemeenten. Stichting Islamitisch College heeft in de afgelopen jaren meerdere aanvragen ingediend bij de gemeente Vlaardingen. Deze aanvragen zijn op basis van de toen geldende wet- en regelgeving niet door de gemeente gehonoreerd. De laatste aanvraag die de stichting bij de gemeente heeft gedaan was in januari 2020. Vorige week oordeelde de rechter dat de gemeente ook dit verzoek terecht heeft afgewezen op basis van de toen geldende criteria. De stichting was in beroep gegaan tegen deze afwijzing. 

De uitspraak van de Raad van State betekent dat de gemeente geen ruimte hoeft te organiseren voor een tweede islamitische school in Vlaardingen.