Stap voor stap werken aan de bouw van een wijk voor Oekraïense vluchtelingen

Vlak voor de zomervakantie hebben wij als gemeente groen licht gekregen van het Rijk om te starten met de voorbereiding van de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen op de locatie naast bedrijventerrein Vergulde Hand West. Hier was hard naar toe gewerkt. Staatssecretaris Eric van der Burg stemde toen in met ons plan voor het bouwen van een wijk voor 750-1.000 Oekraïners voor drie jaar. Hiermee hebben wij de garantie dat we de kosten die we hiervoor maken vergoed krijgen van het Rijk.

Wethouder Ivana Somers bij de locatie waar de flexwoningen voor Oekra├»ense vluchtelingen komenBurgemeester Bert Wijbenga: “Het tempo in het project ligt hoog, omdat de nood hoog is. Er is nog geen uitzicht op een einde aan de oorlog in Oekraïne. En er komen nog elke dag Oekraïners die hun land ontvluchten naar Nederland en onze regio. Met een enorme dosis positieve energie en vallen en opstaan zetten we stappen voorwaarts. We lopen met deze ontwikkeling voorop in Nederland. Dat betekent dat veel dingen nieuw zijn en uitgevonden moeten worden. Ik ben er trots op dat wij als stad, met een bijzondere band met Oekraïne, een bijdrage kunnen leveren aan de opvang van ontheemde Oekraïners.” 

Flexwoningen

De gemeenteraad heeft enkele weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne het college gevraagd proactief bij te dragen aan de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Dat doen we met het plan voor het bouwen van een wijk. Na de goedkeuring van het plan door het Rijk, is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Tijdens de zomervakantie is hard doorgewerkt aan het uitwerken van het plan. Inmiddels is de grond op het terrein vlak gemaakt en staan de eerste bouwketen er. De eerste flexwoningen, dit zijn woningen die demontabel en verplaatsbaar zijn, zijn in de fabriek gemaakt en staan op het terrein van de leverancier. 

Instroom

Half oktober verwachten wij de eerste woningen te plaatsen. De woningen moeten dan nog afgewerkt en ingericht worden zodat de eerste Oekraïense mensen er half november in kunnen trekken. De wijk wordt vervolgens stapsgewijs verder gebouwd. Daarbij hebben we net als in de rest van Nederland te maken met tekorten aan materialen en personeel, dus we moeten goed puzzelen hoe we het aanpakken. Oekraïense mensen die nu in de opvanglocaties aan de Broekpolderweg en in Casa Nova wonen, krijgen als eerste de mogelijkheid om zich aan te melden voor een woning in de te bouwen wijk. Vervolgens komen de Oekraïners in Vlaardingse gastgezinnen in aanmerking voor een woning. 
De woningen worden zoveel mogelijk afgestemd op de gezinssamenstelling van de Oekraïense vluchtelingen. We zien in Vlaardingen veel moeders met kinderen. Daarom zullen er naast 1- en 2-persoonswoningen met name woningen met twee en drie kamers komen. Wethouder Bouwen en Wonen Ivana Somers-Gardenier: “De woningen hebben een levensduur van minimaal 15 jaar en kunnen later voor Vlaardingse en regionale woningzoekenden ingezet worden. Overigens onderzoeken we ook op andere plekken in de stad hoe we versneld woningen kunnen realiseren voor Vlaardingse woningzoekenden.” 

School en andere voorzieningen

Verder zijn er ontwerpen voor de aansluiting van de te bouwen wijk op bestaande wegen, het aanleggen van wandel- en fietspaden, parkeerplekken, riolering, groenvoorzieningen, etc. ook hebben we inmiddels een tijdelijke schooldirecteur aangesteld voor de basisschool die in de wijk zal komen. Kinderen in de leeftijd van de middelbare school zullen in Rotterdam naar school gaan. de grootste uitdaging is het vinden van voldoende juffen en meesters. Naast een basisschool, komt er ook een gebouw waar zorg, activiteiten en ontmoeting centraal staan. We zoeken actief Oekraïners om in de wijk te komen wonen met een beroep waar behoefte aan is in de wijk zoals docenten, verpleegkundigen, medewerkers in de kinderopvang etc.