Sluiten van overlaten voor minder schoon water in het riool

Vlaardingen is niet alleen een stad áán het water. Water speelt in heel de stad een grote, maar niet altijd zichtbare rol. Regenwater, rioolwater, grondwater… In deze rubriek nemen we u mee in de soms mooie, soms lastige, maar altijd boeiende wereld van het water in onze stad. Deze keer vertellen wij u over overlaatconstructies. Waar dienen zij eigenlijk voor en waarom werkt de gemeente hard aan het sluiten van deze constructies?

Schoon water zien we het liefst niet in het riool. De riolering vervoert al het water immers naar de waterzuivering. Hartstikke zonde als schoon regenwater of oppervlaktewater daar nutteloos gezuiverd worden! Toch was dat tot voor kort nog wel nodig.

Schoon water zuiveren

Het riool- en watersysteem zijn sterk met elkaar verweven. Iedere dag wordt nog veel oppervlaktewater via de riolering naar de waterzuivering afgevoerd. De reden? Een aantal singels in Vlaardingen is doodlopend. Om er voor te zorgen dat het water niet te lang stil blijft staan of dat singels zelfs overstromen, heeft de gemeente overlaatconstructies aangelegd. Zij zorgen er voor dat het oppervlaktewater de riolering in stroomt. Een andere manier van afvoeren van dit water, was niet mogelijk. Maar daar is verandering in gekomen. 

Afsluiten

Met het Hoogheemraadschap van Delfland sluit de gemeente overlaatconstructies: aan de Zwaluwenlaan, de Spoorsingel, de Dr. Wiardi Beckmansingel, de Abelendreef en de Surinamesingel. Dat scheelt een forse sloot schoon water in het rioolsysteem en in de waterzuivering. Om er voor te zorgen dat singels toch goed kunnen doorstromen en overstromingen tegengegaan worden, maken we nieuwe verbindingen. Zo worden bijvoorbeeld doodlopende watergangen met een pompinstallatie verbonden met andere watergangen. Op die manier kunnen we de overlaatconstructies sluiten en toch voor een goede doorstroming zorgen. 

Van afvoerputje tot waterscheiding

Het sluiten van de overlaten, is weer een stap vooruit in ons denken over water: in het mooie verleden van onze stad, gebruikten we de Nieuwe Maas niet alleen als route richting de haringvelden, de rivier vormde ook ons afvoerputje. Afvalwater, regenwater en het water uit sloten en singels: via het riool kwam het allemaal in de Nieuwe Maas terecht. Later kwam de waterzuivering De Groote Lucht. We gingen anders denken over het afvoeren van water. Het vuile water werd via nieuwe verbindingen afgevoerd naar de waterzuivering. Voor het afvoeren van oppervlaktewater werden singelgemalen aangelegd. Via deze singelgemalen kon veel van het ‘schone’ oppervlaktewater op de rivier worden geloosd. Met het sluiten van de overlaatconstructies zetten we daar nog een stap verder in. Dat levert ons een jaarlijkse besparing van 1,2 miljoen kuub ‘schoon’ water op dat niet meer gezuiverd hoeft te worden. Dat zijn bijna 330.000 volle emmers water per dag. Kunt u het zich voorstellen?