Sanering en herinrichting deel Broekpolder

Nadat het Klauterwoud en de Ruigte rond 2010 zijn aangepakt, zijn er nu plannen om in een ander deel van het gebied sanerende maatregelen te nemen en het gebied daarna weer groen in te richten. Onlangs nodigde de Federatie Broekpolder de gemeente uit om een toelichting te geven op de plannen aan verenigingen en ondernemers uit het gebied.

Het plan voor de herinrichting moet nog verder uitgewerkt worden, maar er ligt al wel een ontwerp. Hierin krijgt het te saneren deel van de Broekpolder een inrichting die meer aansluit op de inrichting van de Ruigte. Het blokkenpatroon van rechte paden en rechte sloten wordt vervangen door meer vloeiende lijnen. Bospercelen van slechte kwaliteit worden vervangen door bos met veel meer variatie. De oude kreken, die voor de ophoging met havenslib door het gebied heen liepen, worden meer zichtbaar gemaakt. Daar omheen komt een geleidelijke overgang van lage begroeiing naar meer bosachtig begroeiing. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijke inrichting, wordt een stukje van de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar gemaakt en kan het waterpeil beter beheerst worden. Het educatief archeologisch erf Masamuda kan bij de sanering blijven staan. De historische bouwwerken zijn op terpen gebouwd, waardoor op deze plekken al een laag grond aangebracht is. In de huidige situatie loopt er maar één pad door het hondenlosloopgebied langs Masamuda. In het nieuwe ontwerp komt er een extra pad langs de kreek waar mensen – met of zonder hond – van het landschap kunnen genieten.

Toegankelijkheid en verkeersveiligheid

Voor de aanwezige organisaties was het goed om te horen dat zij tijdens het project goed bereikbaar blijven. Ook krijgt de aannemer die het project gaat doen, opdracht om maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid.
Ook kwamen er vragen over de toegankelijkheid van het gebied tijdens het project. De sanering en herinrichting betreffen een stuk van ongeveer 70 hectare van de 440 hectare die de Broekpolder groot is. De aannemer gaat steeds een stuk van het gebied saneren en herinrichten en pas als dat klaar is, aan een volgend stuk beginnen. Op die manier blijft er een zo groot mogelijk deel van het gebied beschikbaar voor recreatie en heeft de jonge aanplant alvast tijd om aan te slaan terwijl het project verder gaat.

Struinen met de hond

Ook een aantal hondeneigenaren van het hondenplatform was aanwezig. Zij gaven aan dat zij vreesden dat het gebied voor de honden een keurig aangelegd park wordt. Zij en hun honden genieten namelijk juist zo van het ruige van het gebied. Hierover konden zij gerustgesteld worden. Het gebied krijgt een ruige en stoere inrichting met onverharde paden om lekker doorheen te struinen. 

Grond

Voor het aanbrengen van een meter schone grond, moet er veel grond naar de Broekpolder vervoerd worden. Om vervoer en kosten te beperken, zal de komende tijd als er in de omgeving grond vrij komt, gekeken worden of dit gebruikt kan worden in de Broekpolder. Zo heeft het college besloten om vrijgekomen grond van de Vergulde Hand West naar de Broekpolder te verplaatsen. Het gaat om grond van natuur/landbouw kwaliteit die weg moet om ruimte te maken voor de aanleg van de tijdelijke wijk Mrija voor de opvang van ontheemde Oekraïners. De planning is om de grond al in januari naar de Broekpolder over te brengen.

Meer weten

De organisaties in het gebied zijn weer even goed bijgepraat. Maar u nog niet. Wilt u alvast meer weten over het project? Dan kunt u terecht op www.vlaardingen.nl/broekpolder of op de website van het gebied www.broekpolder-vlaardingen.nl. Er staat een informatiebijeenkomst voor bewoners op de planning in februari.