Samen aan zet in de Drevenbuurt

Woont u in de Drevenbuurt en wilt u meedenken over hoe we uw buurt aardgasvrij kunnen maken? Kom dan naar de meedenksessie op 13 september en denk mee met de gemeente en Duurzaam op Dreef. Veel van de warmte die we in huis gebruiken voor verwarming, komt van aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ook raakt het Nederlands aardgas op. Daarom moeten we in de komende 30 jaar overstappen op andere, duurzame manieren van verwarming. De gemeente streeft ernaar dat de Drevenbuurt als een van de eerste buurten van Vlaardingen uiterlijk in 2032 volledig aardgasvrij is. Op 25 en 26 juni vonden de eerste bewonersavonden plaats met een hoge opkomst. Nu is het tijd om echt samen aan de slag te gaan. Hoe we dat gezamenlijk gaan vormgeven, willen we met elkaar uitdenken op 13 september.

Drevenbuurt 2De meedenksessie, die plaatsvindt in het St. Jozef Mavo (inloop vanaf 19.00, 19.30 start) ziet er anders uit dan de bijeenkomsten van 25 en 26 juni. Waar op die avonden het delen van informatie en vragen centraal stond, is het nu tijd om aan de slag te gaan. In de eerste meedenksessie gaan bewoners samen met de gemeente in gesprek over het wijkuitvoeringsplan voor de Drevenbuurt. In dit plan komt te staan op welke wijze de wijk van het aardgas afgaat. Een plan dat helemaal op maat is en afgestemd op de behoeften van de wijk. 

Om een dergelijk plan te kunnen schrijven moet er een antwoord komen op verschillende vragen. Wat willen gemeente en bewoners dat er uiteindelijk in het plan komt te staan? Hoe komen de keuzes die bewoners maken terecht in het plan? Welke informatie en kennis over de overstap op duurzame verwarming is er al en wat moet voor de Drevenbuurt nog worden uitgezocht? Hoe gaan bewoners en gemeente tot beslissingen komen? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens de eerste meedenksessie.

Meer informatie?

Meer informatie over deze avond en het traject ‘Drevenbuurt Aardgasvrij’ staat op www.vlaardingen.nl/drevenbuurtaardgasvrij. Tijdens de eerste avonden konden buurtbewoners tips, zorgen, wensen en vragen achterlaten in een grote blauwe doos. Een virtueel exemplaar van deze doos is op deze website ook te vinden. Op deze webpagina zijn ook de presentaties van 25 en 26 juni terug te vinden en is een overzicht te vinden van veel gestelde vragen.

Daarnaast zet de gemeente zelf dus ook alle zeilen bij. Via Stroomopwaarts denkt de gemeente graag mee met inwoners die in de problemen dreigen te raken. Zij kunnen zich melden bij Stroomopwaarts via www.stroomopwaarts.nl of (010)246 5555.