Rondje Krabbeplas opgesierd met bloemen

Aannemer Van Dijk Maasland werkt in opdracht van de gemeente sinds september vorig jaar aan de herinrichting van het Krabbepark. Veel van het werk is klaar of bijna klaar. Bezoekers kunnen deze zomer genieten van de nieuw ingezaaide ligweide, het bredere strand en het nieuwe wandel- en fietspad rondom de Krabbeplas, maar het evenemententerrein is pas in de loop van september af.

Wethouder Bart Bikkers volgt het werk op de voet: “Het is heel mooi om de metamorfose te zien. Zo zijn de nieuwe paden klaar en aan de oostkant van het Krabbepark zien we sinds maart de eerste aanplant van nieuwe bomen en struiken. Ook zijn de drie nieuwe moeraseilanden met zitplaats aan het water klaar.” 

Evenemententerrein

Yves de Vos, de werkvoorbereider van de aannemer, licht toe: “Het evenemententerrein heeft onlangs een nieuwe bodemconstructie gekregen, die regenwater goed kan verwerken en die stevig genoeg is voor evenementen. Het neerleggen van grasmatten hier moesten we vanwege de hitte nog iets langer uitstellen dan we hadden gedacht, maar is net afgerond. Het gazon ligt er strak bij. Naar verwachting is het evenemententerrein in de loop van september klaar.”
Foto van het evenemententerrein in het Krabbepark

Meer bomen en struiken

De Vos vervolgt: “Behalve het gras aanleggen op het evenemententerrein plaatsen we in augustus nog twee uitkijkstoelen langs de plas. Als wij als aannemer echt klaar zijn in september, nemen de gemeente en Staatsbosbeheer het stokje over en zal het Krabbepark dit najaar en volgend voorjaar nog met veel nieuwe struiken en bomen worden verrijkt.”

Artist impression uitkijkstoelen

Langs de Krabbeplas komen deze maand twee hoge uitkijkstoelen.

Rondje Krabbeplas

Langs de Krabbeplas lag al een fietspad, maar nu is er rondom de Krabbeplas een recreatiepad bijgekomen: het Rondje Krabbeplas. Dit is vier meter breed en 1,3 km lang en biedt volop ruimte aan skaters en wandelaars. Fietsers zijn hier te gast. De Vos vertelt: “Wie vaak in het Krabbepark komt, heeft wellicht de witte strepen in het midden van het pad gezien. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, want zo’n belijning past niet bij dit recreatiepad.” De aannemer en de gemeente kwamen gelukkig samen tot een goede oplossing, namelijk het verwijderen van de witte strepen en op die plekken zwarte bloemetjes Krabbescheer aanbrengen als alternatieve belijning. Ook zijn er groepjes witte bloemetjes Krabbescheer aan de randen van het pad aangebracht. Het recreatieve Rondje Krabbeplas onderscheidt zich hiermee van het bestaande fietspad aan de buitenzijde van het park, dat wel met witte strepen is belijnd.

Foto van een groepje Krabbescheer-bloemen

Wie nu op het nieuwe pad om de Krabbeplas wandelt, ziet geen witte strepen meer als belijning in het midden, maar zwarte bloemetjes Krabbescheer. Op sommige plekken is ook een groepje witte bloemetjes te zien (zie foto). Krabbescheer is het nieuwe symbool van het Krabbepark. Het is een inheemse waterplant, ook wel watersoldaat genoemd. 

Onderdeel van Nieuw Waterland

Het gebied rondom de Krabbeplas is natuurlijker, recreatiever en toegankelijker geworden. Het nieuwe Krabbepark is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, een programma ter compensatie van de aanleg van de Blankenburgverbinding. 

Blauwalgbestrijding nog niet gelukt

De gemeente had lange tijd goede hoop dat het Hoogheemraadschap van Delfland een oplossing had om de overlast van blauwalg terug te dringen in de Krabbeplas. Delfland zou starten met de bouw van een zoetwaterfabriek op afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Hier zou reeds gezuiverd afvalwater extra worden schoongemaakt en daarna in de Krabbeplas worden gelaten. In de zoetwaterfabriek wilde Delfland met ozon ook microverontreinigingen als medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het water halen. Het gezuiverde water zou zigzag door een waterharmonica van rietplanten gaan en door de flinke doorstroming van dit water zou blauwalg minder kans krijgen in de Krabbeplas.

Plan hoogheemraadschap onhaalbaar

Helaas hebben nieuwe overheidsnormen voor de stof bromaat het plan in de wielen gereden. Bij nabehandeling met ozon zou de in het water aanwezige stof bromide worden omgezet in bromaat. Voor deze stof heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat recent vastgesteld dat deze moet worden beschouwd als zeer zorgwekkend en er zodoende een strenge norm voor vastgesteld. Daarop heeft Delfland besloten dat het volgens plan na-zuiveren met ozon niet haalbaar en niet wenselijk is. Vervolgens nam het algemeen bestuur van Delfland op 2 juni het besluit om de voorgenomen bouw van de zoetwaterfabriek op De Groote Lucht uit te stellen en met partners in het project Nieuw Waterland onder andere te onderzoeken op welke manier de blauwalg alsnog bestreden kan worden. In een laatste workshop met experts kwam bijvoorbeeld het idee van een ‘WaterQi’ naar voren: een onlangs ontwikkelde oplossing die met gebruik van zeer kleine luchtbelletjes zuurstof het water inbrengt en verstorende stoffen uit het water haalt. De eerste onderzoeksresultaten zijn voorzichtig positief. 

Pleiten voor een oplossing

Wethouder Bart Bikkers: “Bij recreëren aan een zwemplas hoort een plons in het water. De overlast van blauwalg is al jaren een stoorzender als Vlaardingers op warme dagen verkoeling in de Krabbeplas willen zoeken. Als gemeente willen we dolgraag dat de blauwalg wordt teruggedrongen. De gemeente blijft dan ook volop bij het hoogheemraadschap pleiten voor en meedenken over een oplossing.”