Preventief fouilleren in Centrum, Westwijk, Holy en Ambacht verlengd

Vlaardingen-Centrum (inclusief Oostwijk), Vlaardingen-West, Vlaardingen-Holy (met name Zuid) en Vlaardingen-Ambacht zijn door burgemeester Bert Wijbenga opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Dat betekent dat er in deze gebieden preventief gefouilleerd mag worden.

Burgemeester Bert Wijbenga: “Het is belangrijk om zoveel mogelijke wapens van straat te krijgen. Zodat Vlaardingen veiliger wordt en Vlaardingers zich veilig voelen. Preventief fouilleren kan daar aan bijdragen. Ik vind het noodzakelijk (wapen)geweld zo krachtig mogelijk te bestrijden en het wapenbezit maximaal te ontmoedigen.”

Gelijk optrekken met bedrijventerreinen

Het preventief fouilleren is er op gericht het aantal (vuur)wapens dat in omloop is te verminderen, het aantal (gewapende) geweldsdelicten te verlagen en het veiligheidsgevoel te vergoten. Preventief fouilleren is een relatief zwaar middel om in te zetten. Om die reden wordt elk half jaar kritisch gekeken naar de resultaten van het preventief fouilleren, de wapengerelateerde incidenten en eventueel andere ontwikkelingen in de stad. De aanwijzing duurt tot 29 december 2021, dan loopt namelijk het aanwijzingsbesluit voor de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand af. Bij een verlenging kan dan alles gelijk oplopen.

75 wapens aangetroffen

In de periode van 1 april 2021 tot 1 oktober 2021 zijn er 762 personen gefouilleerd en 332 auto’s doorzocht. Hierbij zijn 75 wapens aangetroffen: 3 vuurwapens, 48 steekwapens, 15 slagwapens en 9 overige wapens. Er werd één keer overgegaan tot aanhouding.
De politie registreerde 84 wapengerelateerde incidenten. Dit is een stijging in vergelijking met het vorige half jaar (64 incidenten). Hierbij zijn enkele gewonden en één dode gevallen.