Pleegouders in het zonnetje tijdens Week van de Pleegzorg

Tijdens de Week van de Pleegzorg (van 3 tot 10 november 2021) spreekt het gemeentebestuur haar waardering uit naar alle Vlaardingse pleegouders voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar. Ongeveer 60 pleegouders ontvangen deze week een attentie uit naam van wethouder Jacky Silos.

Jongen kleuterIeder kind verdient een veilige opvoedsituatie. Voor veel kinderen is een veilig en stabiel thuis echter niet vanzelfsprekend. Als een kind door bepaalde oorzaken (tijdelijk) niet thuis kan wonen, dan kan de opvang in een pleeggezin een goed alternatief zijn. Pleeggezinnen kunnen deze kinderen de steun, warmte en geborgenheid bieden die de eigen ouders (tijdelijk) niet kunnen geven. 

Pleegouders maken het verschil

In Vlaardingen zijn op dit moment ongeveer 60 pleeggezinnen. De zorg die pleegouders kunnen bieden is van onschatbare waarde. Wethouder Jacky Silos: "Alle kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom werken we samen met de gemeenten Maassluis en Vlaardingen aan jeugdhulp die nog dichter aansluit op de gezinssituatie en de leefomgeving van kinderen. Pleegzorg is één van de belangrijkste pilaren hierin.” 

Nieuwe pleegouders nodig

Landelijk wachten er ongeveer 850 kinderen op een plaatsing bij pleegouders. De helft van deze kinderen is al geholpen als zij bijvoorbeeld een aantal dagdelen of dagen per week worden opgevangen in een gezin. Wat veel mensen niet weten, is dat u op verschillende manieren pleegouder kan zijn. Kinderen zijn niet altijd langdurig in een pleeggezin. Bij kortdurende opvang groeit een kind voor een periode van maximaal twee jaar op bij een pleegouder. En u kunt dus ook pleegouder zijn in deeltijd. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over pleegzorg of bent u geïnteresseerd in het pleegouderschap? Kijk op: www.enver.nl/pleegzorg of vraag een informatiemap aan: pleegzorg@enver.nl
U kunt via www.openjewereld.nu/groenlicht een test doen en ontdekken welke vorm van pleegouderschap het best bij u past.