Plaatsen geluidscherm bij afrit Marathonweg

Langs de afrit naar de Marathonweg aan de zuidkant van de A20 plaatst bouwconsortium BAAK een geluidscherm. Er wordt eerst een bouwterrein ingericht en vanaf half september wordt een stukje van het bestaande scherm verwijderd. Daarna start BAAK met de bouw van het nieuwe scherm. In het voorjaar van 2023 is het scherm klaar.

Om het werkterrein voor het geluidscherm te kunnen bereiken, legt de aannemer sinds 22 augustus een werkweg aan langs de afrit. Daarna gaan de werkzaamheden van start. Vanaf half september verwijdert BAAK het laatste deel van het bestaande geluidscherm zodat het nieuwe scherm goed op het bestaande scherm kan aanslui¬ten. Eind september sloopt de aannemer de betonnen voeten waar het huidige scherm op staat. Dit duurt ongeveer twee weken. 

Opbouwen scherm 

Eind september start BAAK met het aanbrengen van de funderingspalen voor het nieuwe scherm. Er is voor gekozen om deze palen te boren, om de hinder in de omgeving te beperken. Medio no¬vember is dit werk klaar en maakt de aannemer op de palen betonnen voeten. Hierop wordt het nieuwe geluidscherm gemonteerd. In het voorjaar van 2023 is het scherm klaar. 

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voor het geluidscherm zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het slopen van de betonnen voeten zorgt voor geluid. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. De overige werkzaamheden geven weinig hinder in de omgeving.

Meer informatie

Meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl/a20. Heeft u een vraag of klacht? Stuur een e-mail naar omgeving@baakbbv.nl of bel gratis Rijkswaterstaat: 0800-8002. Bouwberichten en planningswijzigingen kunt u digitaal ontvangen. Aanmelden kan via omgeving@baakbbv.nl.