Park Hoog Lede nadert voltooiing

Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen, en Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest bij gebiedsontwikkelaar AM (namens Park Hoog Lede B.V.) vierden woensdag 2 juni tijdens een feestelijk moment samen met de bewoners online de voortgang van de bouw van 27 woningen. Deze tiende fase van Park Hoog Lede vormt het sluitstuk van het plan, waar in totaal straks 245 toekomstbestendige woningen zijn gerealiseerd.

Hoog Lede online bijeenkomstDe feestelijkheden hadden een bijzonder karakter. Alle toekomstige bewoners kregen een proostbox thuis gestuurd met een digitale link om online deel te nemen aan de feestelijke handeling. Na de toost op de voortgang van de bouw werden zij in kleine groepjes overgezet naar break-out rooms om kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen. 

Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Ik ben heel blij met de ontwikkeling op Park Hoog Lede. Het is inmiddels 11 jaar geleden dat de eerste paal de grond in ging. We zijn na een lange periode aanbeland bij de laatste fase op – naar mijn mening – één van de mooiste plekken in Vlaardingen. Ik kan haast niet wachten tot de bewoners hier gaan wonen en de wijk met de Laan van Hooglede de mooie toegangsroute krijgt. Gebiedsontwikkelaar AM levert een prachtig project op met woningen waar destijds al veel vraag naar was en deze vraag is alleen maar toegenomen. De druk op de woningmarkt is enorm. Aankomende periode blijven we bouwen in Vlaardingen. Alle nieuwe bewoners van harte gefeliciteerd. Ik ben als wethouder trots om bij dit project betrokken te zijn.” 

Laatste fase in aanbouw

Het woningaanbod in de laatste fase bestaat uit twee-onder-één-kapwoningen in verschillende typen en een vrijstaande villa. Wonen in Park Hoog Lede is gewild; de woningen waren na de start verkoop binnen twee maanden allemaal verkocht. De oplevering van de 27 woningen is naar verwachting in oktober 2021. 

Park Hoog Lede

Park Hoog Lede ligt op het terrein van het voormalige Holy (Vlietland) Ziekenhuis, direct aan de Vlaardingse Vaart. Het plan omvat naast woningen ook een medisch centrum met onder meer een huisartsenpraktijk, apotheek en ruimte voor fysiotherapie. De variatie aan woningtypes is groot: vrijstaande villa’s, twee-onder-een-kapwoningen, eengezinswoningen en appartementen. Duurzaamheid speelt een zeer belangrijke rol. Zo zijn de woningen in fase 10 standaard voorzien van een warmte-koudeopslag (WKO-installatie), zonnepanelen en vloerverwarming en -koeling. Dit betekent gasvrij stoken en koken en heeft als voordeel een schoon, veilig, aangenaam en constant binnenklimaat. 

Woonvisie Vlaardingen

De inzet van de gemeente is om Vlaardingen qua wonen meer in balans te brengen. De basis hiervoor is de nieuwe Woonvisie, die dit jaar zal verschijnen. Daarnaast is een ambitie van de Toekomstvisie: ‘Vlaardingen een woonstad voor iedereen’.  Hoe zorgen we voor een woningmarkt die nu, maar ook op de lange termijn in balans is? We kijken daarbij naar nieuwe gebieden en nieuwbouwprojecten, maar ook naar de bestaande voorraad. Hoe zorg je dat die nieuwe en bestaande voorraad aansluit op de woonbehoefte van mensen? Wat en waar ga je nieuw bouwen en wat ga je vernieuwen? Maar ook: hoe bied je plek aan starters op de woningmarkt, aan doorstromers, aan mensen met specifieke woonwensen of een zorgbehoefte? Welke voorzieningen passen daarbij? En hoe besteed je daarnaast ook nog aandacht aan thema’s die nu én in de toekomst van belang zijn zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie, de energietransitie en eigentijdse voorzieningen? In de Woonvisie werken we dat nader uit. Samen met commerciële partners, woningcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook samen met onze inwoners! We zijn afgelopen periode met veel bewoners in gesprek gegaan en luisteren naar hun unieke woonverhalen. Die zijn allemaal te lezen op www.vlaardingswonen.nl