Open Monumentendag Vlaardingen

Stichting Erfgoed Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen laten u op Open Monumentendag (zaterdag 12 september) weer genieten van Vlaardingse monumenten. Dit jaar anders dan voorgaande jaren: schriftelijk, digitaal en buiten! Rond het thema van dit jaar (Leermonumenten) verschijnen artikelen in het Tijd-Schrift van de Historische Vereniging. In Gemeentenieuws lichten we alvast tipjes van de sluier op. Deze week een kort inkijkje in het artikel van Ron Hoekstra over historische schoolgebouwen.

Zou die oude school er nog zijn? Nou, vaak niet meer, want de bevolking, de wijken en het onderwijs zijn in de loop der jaren enorm veranderd. Een school van vroeger is nu meestal niet meer bruikbaar. Er zijn nog maar enkele oude schoolgebouwen in Vlaardingen als zodanig in gebruik. U kunt hierbij denken aan ’t Ambacht aan de Chrysantstraat of ’t Groen (rijksmonument) aan de Rotterdamseweg. 

In de Westwijk zijn in de jaren vijftig snel, efficiënt en vernieuwend, veel scholen gebouwd, vaak ontworpen door Gilles Geluk (van het latere GelukTreurniet Architecten). 

Schaalvergroting, samenvoeging van het lager- en kleuteronderwijs en de behoefte aan meer ruimtes dan alleen lokalen, betekende voor scholen verbouwen of slopen en nieuwbouw plegen. Maar enkele schoolpanden in Vlaardingen zijn door hergebruik als historisch erfgoed bewaard gebleven. Zo kunt u nog genieten van de ULO aan de Willem Beukelszoonstraat en – naar verwachting – straks de Juliana van Stolbergschool.

In Tijd-Schrift leest u er meer over. Ook de verander(en)de schoolnamen komen in het artikel aan bod. Veel minder vaak zien we daarin nu lange persoonsnamen (Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanschool), maar veelal korte namen die iets  zeggen over de achtergrond of het imago van een school (Het Anker, De Ark, Het Christal).   

Meer lezen? Houd het Tijd-Schrift in de gaten! Meer weten over Open Monumentendag? Kijk op: www.openmonumentendag.nl/comite/vlaardingen.

schoolgebouwen

De voormalige Juliana van Stolbergschool aan de Groen van Prinstererstraat