Ook in 2021 geen vreugdevuren

In een brief aan de voormalige vreugdevuurorganisatoren heeft het college laten weten dat het geen zin heeft om een vergunning voor een vreugdevuur aan te vragen.

Vreugdevuren zijn al sinds 2018 in verboden in Vlaardingen, maar toch komt er ieder jaar weer een aanvraag binnen voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling.

Daarom laat het college al in een vroeg stadium weten dat dit ook voor dit jaar niet opportuun is. De mogelijkheid voor een bijeenkomst of evenement, zonder vuurtonnen en vuurkorven, wordt wel geboden.