Online informatiebijeenkomst plannen Park Vijfsluizen en Rivierzone-Oost op 17 februari

Op woensdag 17 februari is er van 19.30 tot 21.00 uur een digitale informatiebijeenkomst over de plannen van Park Vijfsluizen en Rivierzone-Oost.

RivierzoneOp 26 januari 2021 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het ontwerp bestemmingsplan Park Vijfsluizen en het ontwerpbestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening. Het plan voor Park Vijfsluizen is nodig om de herontwikkeling mogelijk te maken van het voormalige sportpark Vijfsluizen tot woongebied met kleinschalige, commerciële voorzieningen. Het plan voor Rivierzone-Oost maakt de uitbreiding van DFDS op het terrein van RBT mogelijk. Het gaat om de uitbreiding aanduiding risicovolle inrichting en het aanpassen van de aanduiding veiligheidszone (Bevi).

De ontwerpbestemmingsplannen, Park Vijfsluizen met het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en Rivierzone-Oost 2e herziening zijn tot en met 17 maart 2021 voor iedereen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken, vanwege de coronamaatregelen, niet fysiek inzien. 

Online informatiebijeenkomst 17 februari

U kunt op 17 februari de informatiebijeenkomst volgen op YouTube via www.vlaardingen.nl/kijkmee. Door in te loggen op YouTube kunt u tijdens de uitzending vragen stellen via de chatfunctie. Deze vragen worden voor zover als mogelijk tijdens deze bijeenkomst beantwoord.

Wilt u meer informatie over de ontwerpbestemmingsplannen en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden? Bel naar (010) 248 4000 of stuur een bericht via het contactformulier.